Kd-politiker går till storms mot Försäkringskassans nya hårda assistanslinje

Försäkringskassans skärpta tolkningar av LSS blir en fråga för Riksdagen, sedan Désirée Pethrus Engström (kd) tagit upp saken i en motion. Försäkringskassans beslut att dra ned assistansen för hjärnskadade Michael beskrivs som ”absurt och omänskligt”.

Bakgrunden är att Försäkringskassan tagit fram ett nytt ”internt meddelande” som kallas IM 2007:161 för att strama upp hanteringen av assistansersättningen.
– Då underlaget räknas som ett informationsmeddelande utsattes det inte för något sedvanlig remissförfarande utan antogs efter inhämtande av synpunkter från Sveriges kommuner och Landsting. Detta informationsmeddelande har dock fått mycket långtgående effekter för vissa individer med assistansersättning, skriver Désirée Pethrus Engström i sin motion.

Hon lyfter fram 32-åriga Michael som tidningen Hjärnkraft skrivit om.
– Michael ådrog sig en allvarlig hjärnskada i en bilolycka i juli 1998. Michael är på grund av skadorna oförmögen att bland annat duscha, ta tvål och schampo, tvätta kropp och hår, torka sig efter dusch, borsta tänderna, ta sin medicin, knäppa knappar, dra upp en dragkedja, sätta på sig strumpor och kalsonger och att ensam klara toalettbesök. Dessutom kan inte Michael avgöra vad som är ätbart och inte. Han kan inte skilja en gurka från ett gem eller mat på tallriken från mat i soppåsen.

Michael har haft personlig assistans dygnet runt eftersom han sover mycket oroligt och behöver hjälp flera gånger varje natt, vilket Försäkringskassan också har konstaterat år 2000 och 2005.
– I februari i år kom det chockerande beskedet från Försäkringskassan att Michaels assistans dras in helt. Utan att ens ha träffat Michael i hemmet har handläggaren vid Försäkringskassan slagit fast att behovet av personlig assistans underskrider sju timmar och därför dras in helt, skriver riksdagsledamoten.

Motiveringen till beslutet är att assistansersättningen inte ges om de grundläggande behoven anses underskrida 20 timmar per vecka.
– Michaels situation har dock inte förändrats utan hans behov är exakt desamma som tidigare då assistans beviljades dygnet runt. Dessutom konstaterade Michaels läkare, så sent som i april 2008, att assistans 24 timmar per dygn är en nödvändighet, påpekar Désirée Pethrus Engström.
– Enligt Försäkringskassans interna meddelande ska hjälp enbart ges om personen inte kan äta själv. Trots att Michael inte vet när det är dags att äta, inte kan förbereda maten, inte kan skilja mat från sopor och trots att han inte kan se maten om den hamnar utanför hans starkt begränsade synfält anses Michael kunna äta själv. Han kan fysiskt föra gaffeln till munnen och därmed anses han inte berättigad till assistans, skriver Désirée Pethrus Engström.

Hon är lika kritisk till Försäkringskassans hantering av assistans för unga rörelsehindrade som har arbetat i Frälsningsarméns verksamhet Refugen fram till i år. Hon menar att Försäkringskassans agerade ledde till Refugen i år tvingades stänga efter tio års framgångsrik verksamhet.

På Refugen hade sju unga personer med grava rörelsehinder arbete med arkivering, registrering och databaser. Under många år hade Refugen en dispens från Försäkringskassan som gjorde det möjligt att ha ett antal fasta assistenter.

– År 2000 började dock Försäkringskassan att ifrågasätta denna dispens och i år har dispensen dragits in helt. De tre assistenter som är fast anställda på arbetsplatsen förlorade därmed sina arbeten. Resultatet blev en ohållbar situation och Refugen tvingades lägga ner. Brukarna förlorade därigenom sina arbeten, sin inkomst och den sociala samvaron. LSS kom till för att stärka den enskilde funktionshindrades ställning. Försäkringskassans tolkning av lagen får dock helt motsatt effekt. Det är därför angeläget att regeringen ser över regelverket så att människor med funktionshinder inte utestängs från arbetsmarknaden, skriver Désirée Pethrus Engström i sin motion.