KD vill skapa 10 000 nya jobb till funktionshindrade

Kristdemokraterna vill skapa 10 000 nya jobb inom offentlig sektor för personer som har funktionsnedsättning. Lönebidragen ska förbättras, trygghetsanställningarna öka och den offentliga sektorn ska visa vägen. Det framgår av partiets valmanifest som presenterades idag.

– Alliansregeringens jobbpolitik har under fyra år stått i fokus för många av våra reformer. Under nästa mandatperiod vill Kristdemokraterna göra en särskild satsning för personer med funktionsnedsättning, säger partiledaren Göran Hägglund.

– Många privata företag som ICA och Max har arbetat målmedvetet för att människor med funktionsnedsättning ska kunna arbeta hos dem. Vi menar att samma målmedvetenhet behövs i offentlig sektor. Därför vill vi att offentlig sektor nästa mandatperiod ska nyanställa 10 000 personer med funktionsnedsättning, säger Hägglund.

I valmanifestet skriver KD att ”alla som kan ska få jobb”.

”Alla måste få känna sig behövda. Att sänka arbetslösheten handlar inte bara om samhällsekonomi, det är lika mycket en fråga om en meningsfull tillvaro och egen försörjning. Vi vill ha ett samhälle som tar vara på människors möjligheter och inneboende förmåga. Vi vill ha trygghetssystem som med rätt insatser och stöd hjälper fler att gå från arbetslöshet till jobb. Den som saknar förutsättningar att jobba ska ges en trygg försörjning”, heter det i valmanifestet.

Här är KD:s pressmeddelande: http://www.kristdemokraterna.se/PressOchMedia/Pressmeddelanden/Ovrigt/valmanifest2010