KD:s jobblöfte misslyckades – nu vill David Lega ha headhunting

Kristdemokraternas vallöfte om 10 000 nya jobb till personer med funktionsnedsättning har inte uppnåtts. Nu håller partiet på att omvärdera planen för hur rekryteringen ska få fart. Headhunting är en ny idé.

– Trots att det har funnits pengar i budgetarna för både 2011 och 2012 har målet inte uppnåtts, sa David Lega, vice ordförande för Kristdemokraterna, i ett inlägg på debatten Vägen till arbete i Almedalen den 2 juli.

– Vi måste vara kritiska och fråga oss: Söker vi rätt tjänster? Om Kenneth Bengtsson på Ica hade anställt mig som snickare hade han gjort tjänstefel, för jag passar inte till det. Vi måste inse att vissa jobb passar bättre än andra. Alla har styrkor och svagheter, men ofta vågar vi inte prata om det när det gäller personer med funktionsnedsättningar.

– Det är också intressant att vi har en hel panel utan en enda med funktionsnedsättning (David Lega medverkade från publikplats). Det är intressant i sig. Vi saknar förebilder.

David Lega har redan tidigare föreslagit en satsning på att aktivt rekrytera personer med funktionsnedsättning genom headhunting, då inom Göteborgs kommun där han är kommunalråd.

– Tyvärr röstade man ned mitt förslag om en headhuntingenhet, men jag tror att vi måste börja jobba på det sättet. Genom att headhunta, precis som med chefer, kan man hitta folk som är lämpliga för jobbet.

Kenneth Bengtsson, nyligen avgången ordförande för Ica-koncernen, betonade också hur viktigt det är att hitta rätt person för jobbet.

– Var femte rekrytering misslyckas för att man inte hittar rätt kompetens, sa Kenneth Bengtsson.