Klarar skolan flerspråkiga barn med funktionshinder?

Får flerspråkiga barn med funktions­hinder bra utbildning inom den vanliga skolan? Ett internationellt projekt som ska ge svar på denna fråga startas nu hos Specialpedagogiska instritutet i Stockholm.

– Vi är särskilt stolta över att initiativet till projektet kommer från Sverige, berättar Lena Thorsson, samordnare för European Agency for De­ve­lopment in Special Edu­ca­tion Needs.
Det är på initiativ av Tri­ni­dad Rivera, som arbetar på Specialpedagogiska institutet, som projektet nu dras igång.

Trinidad Rivera berättar att tankarna om projektet föddes då man insåg att en mer samlad bild behövs kring hur bra utbildning barn med mångkulturell bakgrund och funktionshinder får.
25 länder ska nu samarbeta inom det tvååriga EU-projektet ”Immigrant pupils with special needs education”. Man ska ta reda på hur utbildningen skiljer sig i de olika länderna och vad man måste förbättra, menar Trinidad Rivera.
– Det är idag en komplicerad bild. Vi har goda kunskaper om bra metoder och rätt miljöer för skolbarn med funktionshinder och vi har goda kunskaper om hur vi ska ta hand om flerspråkiga barn i skolan. Men man måste lära sig se helheten. Sanno­likt kan det vara så att man bemöter barnen utifrån deras funktionsnedsättning utan att ta hänsyn till deras språk, kultur och identitet. Vi måste föra samman kunskaperna, säger hon.

Man vet inte
Idag vet man inte hur det ser ut i skolorna. Tri­nidad Rivera menar att det finns risk att barn som till exempel inte kan det svenska språket så bra bedöms ha en språkstörning som de inte har. När det svenska språket i sig är ett hinder kan ett funktionshinder tyckas vara mer allvarligt.
Man vill även undersöka hur bra skolorna är på att informera föräldrar.
– När människor utvandrar tar de med sig den handikapp­syn och de referensramar som råder i hemlandet. Har man ett utvecklingsstört barn kan det kännas onödigt att ha barnet i skolan, eftersom ”han kommer ju ändå inte lära sig”. De föräldrarna har aldrig sett en särskola och insett möjligheterna.
– Det är inga föräldrar som inte vill ge sina barn rätt möjligheter, man måste bara få dem att förstå att skolan är bra för alla barn, säger Tri­ni­dad Rivera.

Kartlagt 2008
År 2008 kommer rapporten och då ska man ha kartlagt hur situationen ser ut i Europa. Man ska även ha tagit fram goda exempel för hur man kan arbeta på rätt sätt med barn med invandrarbakgrund och funktionshinder.