Kollotips – Korttids- eller sommarvistelse i naturskön miljö strax söder om Göteborg

Dagens kollotips kommer från Ågrenska där verksamheten styrs utifrån ett helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, sällsynta diagnoser deras familjer och professionella som möter barn och familjer.

På Ågrenska anordnas korttidsvistelse under hela året men även sommarvistelse för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Sommaren präglas av bad, båt och kanotturer, utflykter, korvgrillning och andra spännande aktiviteter. Man kan delta en eller två veckor dygnet runt eller dagtid.

Målen för korttidsvistelserna är bland annat frigörelse från familjen, förberedelse för vuxenlivet med delaktighet i samhället, möjlighet till utveckling av sociala kontakter och förmågor, insikt i funktionsnedsättningen och dess konsekvenser samt avlastning för familjen.

Upptagningsområde är framför allt Göteborg och kranskommunerna, men även deltagare längre bort ifrån är välkomna. De olika vistelserna bekostas av deltagarnas hemkommun/stadsdel. En förutsättning för varje deltagare är alltså att kommunen beslutar om plats på Ågrenska.

Ågrenskas hemsida finns på http://www.agrenska.se/