Kollotips – Unga hörselskadade

Dagens kollotips kommer från Unga Hörselskadade (UH) som är en intresseorganisation för barn och unga med hörselskada. Unga Hörselskadade har läger på flera platser i Sverige. I Bohuslän, Dalarna, Södermanland och Västerbotten. Foto på flicka med ansiktmålning.

En del läger är mer riktade som en kurs i teckenspråk. Utöver det så finns barn- och ungdomsläger med massor av kul aktiviteter.

Unga Hörselskadade arbetar aktivt med olika metoder för att mötet med andra barn och unga med hörselskada ska leda till personlig utveckling och en ökad medvetande om hörselskadan.

Unga Hörselskadade:s vision är ett tillgängligt samhälle där barn och unga med hörselskada är delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.

Organisationen har webbsajt på http://www.uh.se.

Foto på barn.