”Kolossalt viktigt att sprida information om IT-hjälpmedel”

Det drar ihop sig till den 20:e upplagan av ID-dagarna – årets kanske bästa tillfälle att studera IT-hjälpmedel för barn, unga och vuxna.

– Det är kolossalt viktigt att sprida information om goda exempel. Det finns så många bra hjälpmedel, säger Hjälpmedelsinstitutets direktör Carl Leczinsky i denna intervju med Föräldrakraft.

– ID-dagarna är vårt största arrangemang, säger Carl Leczinsky. Det är viktigt att både brukarna och förskrivarna av hjälpmedel får se nya produkter och därmed möjlighet att ställa krav. ID-dagarna är en årlig konferens och utställning som i 10-12 oktober firar sitt 20-årsjubileum på Factory i Nacka Strand utanför Stockholm, vilket inte lär minska intresset för tillställningen som förra hösten hade 2000 besökare och 55 utställare.

Föräldrakraft kommer också att vara på plats för att träffa gamla och nya läsare, dela ut tidningar och rapportera från utställning och konferenser.

– Det är en stor och viktig mötesplats för alla som arbetar med it-hjälpmedel men också för brukare och anhöriga. Här finns många nyheter att titta på och möjlighet att utbyta erfarenheter, säger Carl Leczinsky.

ID-dagarna är ett naturligt tillfälle för kollegor i hjälpmedelsbranschen att träffas men det är också viktigt för användarna och deras anhöriga att titta på nya IT-produkter som kan underlätta vardagen – och att träffa leverantörerna i verkliga livet.

Besökssiffran på 2000 personer låter kanske inte så märkvärdig vid en jämförelse med bredare hjälpmedelsmässor, men med tanke på att ID-dagarna är specialiserat på informationsteknik är siffran mer imponerande.

– Intresset för IT-hjälpmedel ökar och när jag träffar personer på andra konferenser märker jag att ID-dagarna har ett tydligt genomslag, säger Carl Leczinsky som menar att de årliga mötena har stor betydelse för hur hjälpmedelsmarknaden utvecklas.

Ofta är det äldre som står i fokus när hjälpmedel diskuteras, men Carl Leczinsky framhåller att ID-dagarna är lika viktiga för barn och ungdomar.

– Väldigt många av de nya hjälpmedel som tas fram är inte inriktade på någon speciell åldersgrupp, betonar han.

Vilka nyheter som presenteras på årets ID-dagar är oklart, men det är en marknad som befinner sig i en spännande utveckling. Med ny styrelse och nya direktiv från huvudmännen – staten och kommunerna – väntar ett händelserikt år för Hjälpmedelsinstitutet.

– Än så länge vet jag inte vad detta kommer att innebära för vår verksamhet. Vi har bara haft ett möte med den nya styrelsen och då var det flera ledamöter som inte kunde delta eftersom de inte hade hunnit boka in det i almanackan.

– På nästa styrelsemöte kommer ett nytt brukarråd att utses och sedan hoppas vi kunna ha ett seminarium med både styrelsen och det nya brukarrådet kring årsskiftet.

HI har dock redan fått besked om att institutet måste satsa mer på att informera allmänheten om hjälpmedel. Nyligen ändrades stadgarna för HI så att uppgiften att informera allmänheten förtydligades.

– Nu ska vi ha en bred information till både branschen och allmänheten, vilket jag hoppas kommer att märkas på många olika sätt. Vi jobbar redan intensivt med våra webbsidor och våra webbportaler, men vi ska bli bättre på att synas i många fler sammanhang. Vi vill vara med i olika visningsmiljöer, till exempel på mässor och i bostadsbolagens visningslägenheter. Vi planerar också att ta fram basmaterial för studiecirklar. Det är viktigt att alla får se vad som finns på hjälpmedelsmarknaden.

Ett nytt stort uppdrag från regeringen handlar bland annat om att sprida information om nya tekniska hjälpmedel bland äldre, men Carl Leczinsky menar att den treåriga satsningen även kommer barn och unga till del.

– Vi kommer att se om det går att bygga upp komplement till den traditionella hjälpmedelsförsörjningen. Det finns många produkter som idag inte förskrivs som hjälpmedel, men som man kan ha stor glädje av i vardagslivet. Om man bygger upp en verksamhet som är bättre på att visa upp produkterna är det något som alla, både äldre och yngre, får glädje av. Det kommer att leda till förnyelse och förbättringar på hjälpmedelsområdet.

Programmet ska pågå under tre år och för intresserade företag, organisationer och forskare finns nu ett antal miljoner kronor att söka från HI för utvecklingsarbeten. Läs mer på www.hi.se/teknikforaldre.

Hur ser du på utvecklingen när det gäller hjälpmedel för barn och ungdomar?

– Det är kolossalt viktigt att sprida information om goda exempel. Det finns så många bra hjälpmedel för barn och unga. Därför är det viktigt att detta blir känt både för barnen och för deras föräldrar och att de får chansen att prova på, låna hem och föreslå anpassningar. Det är en utveckling som är helt nödvändig, säger Carl Leczinsky.

Han lyfter särskilt fram projektet ”Ungaifokus” som bedrivits i Halland och Norrbotten som haft stor framgång med att nå ut till barn och föräldrar.

– Det är så jag tror att det kommer att fungera i hela landet i framtiden, säger Carl Leczinsky.

Den borgerliga regeringen har talat sig varm för ökad valfriheten när det gäller hjälpmedel. En ny försöksverksamhet har föreslagit och propositionen väntas bli behandlad av riksdagen före midsommar.

Carl Leczinsky vet ännu inte hur valfrihetssatsningen ska genomföras men räknar med att få mer information när riksdagen fattat beslut.

– Det handlar ju om en försöksverksamhet ute i kommuner och landsting men jag tror att vi på Hjälpmedelsinstitutet får en samordnande roll. Förslaget ligger verkligen rätt i tiden och vi märker mycket stort intresse för frågan om valfrihet, säger Carl Leczinsky.

Fakta om Hjälpmedelsinstitutets nya styrelse:
Den 9 maj utsågs Helena Höij (kd) till ny ordföranded för Hjälpmedelsinstituten. Ledamöterna i den nya styrelsen är Kerstin Heineman (fp),Lena Borell, Karolinska institutet, Lars Lööw, Samhall, Jan-Olof Forsén, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Marie Ljungberg Schött (m), Stockholms läns landsting, Sven-Åke Svensson (kd), Landstinget i Kalmar län, Göran Gunnarsson (c), Linköping, Sören Bertilsson (s), Landstinget i Dalarna och Lena Malm (s), Göteborgs stad.

Hjälpmedelsinstitutets webbplats finns på www.hi.se