Kommuner måste stödja barn som felaktigt placerats i särskola

Barn som felaktigt placerats i särskola måste få hjälp att hämta in kunskapsluckorna. Det kräver Skolinspektionen idag.
– Jag uppmanar kommunerna att ta denna fråga på största allvar, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen.

Skolinspektionen har nu summerat den stora granskningen av särskoleplaceringar. De 30 slumpvis utvalda kommuner som kontrollerats har alla fått kritik. Alla har fått krav på att komplettera eller göra helt nya utredningar.

– Kommunerna har inte klarat av att utreda och fatta beslut om särskola på ett sätt som följer lagen. Det är allvarligt och skadar rättssäkerheten för både elever och föräldrar, säger Ann-Marie Begler.

Bristerna är ofta mycket allvarliga. I många fall saknas helt utredningar. Handläggningen är ofta rättsosäker – trots att en särskoleplacering får avgörande betydelse för ett barns framtid.

– Det är förvånande att kommunerna verkar ta så lätt på uppgiften, säger Ann-Marie Begler.

Skolinspektionen har även upptäckt att andelen elever med utländsk bakgrund är högre i särskolan än i grundskolan. Varför det ser ut så vet man ännu inte. Skolinspektionen vill att detta utreds.

Skolinspektionen planerar att fortsätta granskningen. Inom kort ska man kontrollera särskoleplaceringarna i fler slumpvis utvalda kommuner.

De kommuner som redan fått bakläxa måste nu göra om mängder av utredningar och ompröva särskoleplaceringar. Det finns inga siffror på hur många elever som felaktigt tagits emot i särskolan, men uppenbarligen är det ett stort antal.
– Vi har mött flera exempel på barn som gått i särskolan trots att de inte har en utvecklingsstörning, säger Ann-Marie Begler.

Hon kräver nu att kommunerna hjälper dessa barn att komma ikapp i skolan.
– Barn som blivit felaktigt mottagna i särskolan måste få möjligheter att hämta in de kunskapsluckor som uppstått. Jag uppmanar alla kommuner att ta denna fråga på allra största allvar, säger Ann-Marie Begler.