”Kommunikation skapar delaktighet och engagemang”

Att bli medveten om att man kan påverka sin omgivning skapar delaktighet och engagemang, menar Jenny Wilder, forskare. Här svarar hon på Föräldrakrafts frågor om kommunikation och delaktighet för barn och unga på tidig utvecklingsnivå.

Varför är det så viktigt att satsa på kommunikation?
– Kommunikation är grunden för vår existens, att bli medveten om att man kan påverka sin omgivning och känna delaktighet i sitt eget liv.

Om jag inte vågar tro på att det är möjligt?
– Alla föräldrar jag möter önskar samma sak, att kunna förstå och kommunicera med sina barn. Men när man som förälder inte själv kan se något samspel är det viktigt att få hjälp att se barnets signaler. Alla kan kommunicera!

Hur kan jag som förälder skapa förutsättningar för delaktighet?
– Fundera på hur ni kan underlätta för barnet att vara delaktig i det som familjen gör. Hur gör ni för att vara tillsammans? Fundera igenom sådana saker.

Och om jag inte orkar?
– Fundera på att ta hjälp av assistans. Det är också viktigt att man som förälder tillåter sig att känna att det man gör är tillräckligt, att det är ”good enough”.

Hur kommer jag igång?
– Det bästa är att börja med en aktivitet som du tror att barnet uppskattar. Därefter går man stegvis tillväga.

Vad ska jag tänka på?
– Försök att vara nära barnet, kroppsligt nära, så att barnet känner, ser och hör dig. Var lyhörd och känslig, och förvänta dig kom­munikation.

Vad ska jag själv göra?
– Släpp loss! Imitera barnets ljud och säg dess namn, viska, sjung. Använd flera kommunikationssätt, tal, gester, bilder, saker och tecken. Tänk på att du är en förebild!

Hur vet jag om barnet uppfattar mig?
– Försök att se alla uttryckssätt som kommunikativa komponenter, även ovanliga uttryck kan vara kommunikation, till exempel förhöjd muskeltonus.

Vilken hjälp finns att få?
– För att få pedagogiskt och praktiskt stöd i hur man kommer igång med kommunikation för barn på tidig utvecklingsnivå är det bra att tidigt ta kontakt med logoped och arbetsterapeut, till exempel via den habilitering som barnet tillhör eller via resurscenter på regional nivå. Inom kommunikationsområdet råder det resursbrist i Sverige så det kan ta tid att få den vägledning man eftersöker.

Hur överförs informationen till andra?
– Gör en kommunikationskarta som beskriver hur barnet kommunicerar, eller en kort ”Vem är jag?”- bok om barnets intressen och personlighet, kan överföra kunskap till alla personer som arbetar med barnet; assistenter, skol- och korttidspersonal med flera.