Konferensen som ska lära oss lyssna på barn

Hur lyssnar man på barn som har funktionsnedsättningar? Den frågan ställer sig många som arbetar med barn.
Trycket är så stort att idékonferensen ”Lyssna på oss” i Stockholm den 5-6 september är mer än fullbokad.

Totalt kommer cirka 400 personer att trängas på Essinge konferenscenter för att lära av både experter och barn och ungdomar.
– Det har varit ett väldigt tryck från habiliteringar bland annat, berättar Annika Nyström Karlsson, projektledare för ”Egen växtkraft” som är en av arrangörerna.

Målet är att lyfta frågan om barns rätt att påverka det stöd som de får, oavsett om det finns en funktionsnedsättning eller inte.  
– Många är intresserade och vill lära sig mer om hur man gör barn delaktiga. Alla vet att det är bra för kvaliteten på insatserna och för barnens självkänsla. Det är också ett krav i FN:s barnkonvention, säger Annika.

Kommer det några nyheter på konferensen?
– Alla deltagare får chansen att lära sig nya saker. Det finns mycket kunskap som behöver spridas mellan olika yrkesgrupper. Ingen kan allt, säger Annika.

Bland talarna finns Anita Franklin, från brittiska Children´s Society, som ska dela med sig av erfarenheterna att ha en dialog med barn som har komplexa behov när det gäller kommunikation.
– I England och många andra länder gör man mer än vi i Sverige, åtminstone i teorin. Vi hoppas att Anita Franklins föreläsning blir en signal om att vi kan bli bättre i Sverige när det gäller helhetssyn och strategier, säger Annika Nyström Karlsson.

– Här i Sverige har vi däremot många enskilda praktiker, eldsjälar som gör jättemycket. Men vi kan behöva intryck från andra håll, exempelvis från England där man ligger långt fram när det gäller helhetstänk.

När får vi en sådan helhetssyn i Sverige?
– Det är tunga och svåra frågor. För att öka barns delaktighet måste vi ha mycket mer kunskap. Det är en lång process att påverka. Vi måste hela tiden prata om det. En del kommuner och landsting har redan strategier för att omsätta FN:s barnkonvention till praktisk handling, men det behövs i många fler.

Kommer konferensen att få stor betydelse?
– Jag hoppas det. Handisam har nu fått extra medel från Socialdepartementet för att fortsätta sprida erfarenheter både från konferensen och projeket Egen växtkraft, säger Annika Nyström Karlsson.