”Kraftfulla förslag krävs från kommande LSS-utredningen”

Thomas Juneborg och Mikael Andersson.

Debattartikel från Thomas Juneborg och Mikael Andersson, Vimpa

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

DEBATTARTIKEL. Organisationen Vimpa kräver en blocköverskridande överenskommelse i riksdagen för att skydda intentionerna med LSS, lagen och stöd och service. Thomas Juneborg och Mikael Andersson presenterar sina förslag till åtgärder i denna debattartikel.

Organisationen Vimpa kräver en blocköverskridande överenskommelse i riksdagen för att skydda intentionerna med LSS, lagen och stöd och service. Thomas Juneborg och Mikael Andersson presenterar sina förslag till åtgärder i denna debattartikel.

 

DEBATTARTIKEL. De senaste sju, åtta åren har vi i funktionshinderrörelsen kunnat se hur intentionerna i LSS urholkats alltmer. Detta har skett utan att ambitionerna i lagtexten ändrats vad gäller självbestämmande, goda levnadsvillkor och möjlighet att leva som andra. Istället sker försämringarna genom striktare tolkning av lagen och prejudicerande domar. Detta är ett stort demokratiskt problem.

Försämringarna i personlig assistans inleddes på allvar 2007 när Försäkringskassan införde nya begrepp för hjälpbehov. Efter det har den negativa utvecklingen fortsatt med bland annat en prejudicerande dom i Regeringsrätten 2009, vilket höjde ribban rejält för det grundläggande behovet måltider. 2012 kom en statlig utredning som med mycket tveksamt underlag hävdade att upp till en tredjedel av utbetalningarna för statlig assistansersättning byggde på fusk, kriminalitet och "överutnyttjande".

Det senaste året har vi sett nya domar, beslut och utspel från myndigheter och politiker som alla går i starkt restriktiv riktning. Bland alla negativa besked vi tagit del av är regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan det mest anmärkningsvärda.

LSS är tydlig: Det är behoven som ska styra – inte regleringsbrev från regeringen.

Assistansreformen kostar som allt annat en del pengar, den gör det för att behoven är stora.

Den kommande LSS-utredningen måste redovisa förslag som stärker LSS och assistansreformen och som återupprättar och långsiktigt säkrar lagens intentioner.

* Vi vill att ändringar görs i LSS § 9a som tar avstamp i CRPD, FN-konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, bland annat artikel 19 där rätten till personlig assistans är inskriven.

* Vidare ska det bara finnas en huvudman för assistansen och det är staten. Dagens system med delat huvudmannaskap skapar incitament för stat och kommuner att skjuta över ansvaret på varandra.

* Behovsbedömningsinstrumentet med de integritetsnära behovsbedömningarna måste göras om.

* 65-årsgränsen för att bli beviljad assistans måste tas bort då den är åldersdiskriminerande.

Utöver detta krävs att en blocköverskridande överrenskommelse i riksdagen. Endast då kan assistansreformens och LSS intentioner säkras långsiktigt

Vi i funktionshinderrörelsen har också en viktig uppgift i att trycka både på de mänskliga vinsterna samt att assistansreformen är en mycket kostnadseffektiv reform.

Thomas Juneborg
Talesperson Vimpa

Mikael Andersson
Ordförande Vimpa

Vimpa står för Vi med personlig assistans i Jönköpings län och har en webbsida på www.vimpa.se

    

Publicerad:
2016-03-03

Av: Redaktionen

Nyckelord:
LSS-utredning, Vimpa, assistans, debatt


ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Egen assisans