Kraftig ökning av anmälningar om bristande stöd i skolan

Anmälningarna om kränkningar och brister i särskilt stöd ökar mycket kraftigt. Det rapporterar Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet, BEO.
– Vi gör allt vi kan för att hålla nere handläggningstiderna, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör Skolinspektionen.

Ökningen av antalet anmälningar gäller alla områden. Minst 500 rör kränkande behandling och minst 233 rör särskilt stöd. Drygt 400 ärenden har ännu inte kategoriserats.

Totalt har det kommit in 1357 anmälningar om brister i skolan under första halvåret 2010. Det är nästan lika många som kom in under hela 2009, då det kom 1542 anmälningar.

– Vi vet ännu inte vad ökningen beror på. Vi har genomfört en del förändringar som kan ha påverkat, till exempel att det blev möjligt att göra anmälan över webben. Men det kan också bero på att Skolinspektionen och BEO har blivit mer kända och att elever och föräldrar har förtroende för att vi kan hjälpa dem, säger Ann-Marie Begler.

För att kunna hantera alla anmälningar försöker myndigheten nu omfördela resurserna så att det blir fler handläggare som utreder klagomålen.

– Utredningarna ska vara klara inom fem månader och eventuella krav ska ha riktats mot skolorna under den tiden. För en elev som far illa är det ändå en lång tid, säger Ann-Marie Begler.

Här finns mer information om anmälningarna.
http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Statistik/Anmalningar-och-beslut-2010/