Kraftig ökning av unga i daglig verksamhet oroar Socialstyrelsen

Antalet unga som får daglig verksamhet har ökat med hela 174 procent på sex år. Även i övrigt får allt fler personer med funktionsnedsättningar stöd av kommunerna, visar Socialstyrelsens lägesrapport för 2007. Trots det minskar kostnaderna i vissa kommuner.
 
Socialstyrelsen är oroad över att allt fler ungdomar får aktivitetsersättning direkt när de går ut skolan. Istället för lönearbete får de sysselsättning inom daglig verksamhet som anordnas av kommunerna.

– Mycket få personer, mindre än en procent per år, går vidare från daglig verksamhet till något arbete. Det innebär att dessa unga personer med funktionsnedsättning inte får någon lön utan får leva på garantinivån i aktivitetsersättning och senare sjukersättning (tidigare förtidspension), skriver Socialstyrelsen i sin rapport.

– När vi jämför siffror över antal elever i gymnasiesärskola, hur många som får aktivitetsersättning och hur många unga som går från skola till kommunal sysselsättning ser vi en kraftig ökning inom samtliga områden, säger Karin Flyckt, en av projektledarna för rapporten.

Socialstyrelsen vet inte om det är en bra eller dålig utveckling att stödet till personer med funktionsnedsättningar ökar.

– Det är svårt att säga om det är ett gott eller dåligt tecken att vissa insatser ökar. Målen med handikappolitiken är att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och vara delaktiga i samhället. En insats som ledsagning kan vara ett tecken på att personer deltar i samhällsaktiviteter, men det kan också vara ett tecken på att personer behöver en ledsagare på grund av en otillgänglig miljö, säger Karin Flyckt.

Rapporten finns att läsa på Socialstyrelsens webbsajt
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2008/9916/2008-131-4.htm