Kris på gymnasiesärskola efter nedskärningar

En gymnasiesärskola i Falun är i djup kris, efter stora kommunala nedskärningar.
– Det blir bara inlåsning och förvaring, säger Per Hanses, kontaktombud för RBU, Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar, till Dalademokraten.

Dalademokraten rapporterar att nedskärningarna i skolan har lett till att många särskoleelever bara har fyra timmar lärarledda lektioner per vecka.

– Falun gör reklam om den goda skolan men det gäller inte särskoleeleverna, säger Per Hanses till tidningen.

Det har gått så långt att eleverna under oktober försökte rymma från gymnasiesärskolan vid upprepade tillfällen. Skolans policy är nu att ringa polisen om en elev saknas i 15 minuter.

Ett av problemen är bristen på personal, anser Per Hanses, som är upprörd över situationen.
– Det är en så liten, liten grupp i den stora skolverksamheten men de har så speciella behov och måste ha så individuell undervisning, säger han till Dalademokraten.