”Kulturministern nonchalerar handikappades historia”

”Ett klavertramp av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.”
Upprördheten är stor hos Handikapphistoriska föreningen vars ordförande Bengt Lindqvist och styrelseledamot Ingvar Edin har skrivit ett brev där man protesterar mot kulturdepartementets ”nonchalans”.

– Vi tolkar det som en metod att osynliggöra samhällsutvecklingen för människor med funktionsnedsättningar, heter det i skrivelsen.
Bakgrunden är att föreningen förgäves har försökt få ett möte med Lena Adelsohn Liljeroth för att diskutera handikapphistoria som man anser vara ett försummat kulturhistoriskt område.

Till slut fick föreningen ett svar från en medarbetare till Lena Adelsohn Liljeroth.
– Ministerns svar upprör. Det avslöjar hennes och regeringens brister i synen på handikapphistoria som ett kulturhistoriskt arv. Ett arv med ovärderliga kunskaper, som är viktiga att bevara för forskning och samhällspolitisk utveckling. Kulturministern anser sig inte ha tid att träffa företrädare för HHF utan hänvisar till socialministern, skriver Bengt Lindqvist och Ingvar Edin.

Kulturministern är
”inte övertygad”

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth ger följande kommentar till skrivelsen:

– Det är naturligtvis inte bra att Handikapphistoriska föreningen
känner sig nonchalerade. Handläggningstiden för att svara på deras
fråga var alldeles för lång och det är olyckligt att det tog så lång
tid.

– Jag är övertygad om att Handikapphistoriska föreningen har gjort och
gör mycket för att bevara och göra det handikappshistoriska kulturarvet
synligt. Jag är dock inte övertygad om att det är kulturdepartementets
uppgift att tillhandahålla resurser för deras fortsatta verksamhet. Vi
uppvaktas ofta av olika grupper med önskemål och har tyvärr inte
möjlighet att tillgodose alla, vår viktigaste uppgift är att ta hand om
nationalscenerna och ge de statliga museerna förutsättningar att vårda
och visa kulturarvet.

– Kulturministerns nonchalans med att under ett och ett halvt års tid inte besvara Handikapphistoriska Föreningens skrivelser och sedan med att hänvisa till socialministern vittnar om både ointresse och en förlegad inställning i handikappfrågor.
– Forskningen och politiken behöver kunskapen om det handikappolitiska utvecklingsarbetet och kunskap om livet för människor med funktionsnedsättningar och deras levnadsvillkor bakåt i tiden. Det är ett kulturarv som riskerar att raderas i svensk historia om inte resurser avsätts för att bevara och tillvarata den kunskapen.
– Kulturministern måste därför sluta nonchalera den del av vårt kulturarv som gäller dem som lever med en funktionsnedsättning och göra plats i almanackan för en diskussion med oss i dessa frågor! Eller är det så att det gamla talesättet från 1800-talet ”halta och lytta göre sig ej besvär” fortfarande gäller? frågar Bengt Lindqvist och Ingvar Edin.

Föreningen bildades för drygt 20 år sedan för att ta tillvara kunskapen om handikappfrågor. Bland medlemmarna finns bland annat forskare, universitetsinstitutioner och tidigare myndighetschefer. Föreningens ordförande Bengt Lindqvist var familje-och handikappminister åren 1985-91.

Med hjälp av medel från Allmänna Arvsfonden har förenigen lagt grunden till ett informationscenter för handikapphistoria.
– Avsikten var att detta skulle följas av en permanent verksamhet med statligt stöd. Dåvarande departementsledning gav ett uttalat stöd till detta, skriver Bengt Lindqvist.

Mer information om handikapphistoria finns på föreningens webbsida http://www.hhf.se