Nyheter

Kulturskolan har blivit 300 procent bättre


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Kultur- och musikskolan har tredubblat antalet elever med funktionsnedsättning. Bakom succén ligger det fyraåriga arvsfondsprojektet PASCAL, som syftat till att förändra attityderna i den svenska kulturskolan och få lärare att mer aktivt söka elever med funktionsnedsättning.

Kultur- och musikskolan har tredubblat antalet elever med funktionsnedsättning. Bakom succén ligger det fyraåriga arvsfondsprojektet PASCAL, som syftat till att förändra attityderna i den svenska kulturskolan och få lärare att mer aktivt söka elever med funktionsnedsättning.

– Projektet har varit mycket efterfrågat av de enskilda skolorna och resultatet kan närmast beskrivas som en succé. Vi hade som mål att dubblera antalat elever, men det blev en tredubbling, säger projektledaren Håkan Sandh, som arbetar på SMok, Sveriges musik- och kulturskoleråd.

Projektet är avslutat och nu har SMoK, tillsammans med systerorganisationerna i Danmark och Norge beviljats ett EU-bidrag på 16 miljoner kronor för att bland annat utveckla integrationen av ungdomar med funktionsnedsättning på kulturskolorna inom Kattegatt- och Skagerackområdet.

I Sverige har PASCAL-projektet inneburit mycket för svenska ungdomar. 55 kommuner har fått kompetensutveckling och genomfört ett lokalt utvecklingsarbete. Den minsta var Emmaboda med 9 000 invånare och största Stockholm med drygt 800 000 invånare. På grund av att de flesta kommuner varit relativt stora, har utvecklingsarbetet kunnat nå 42 procent av befolkningen.

– Det viktigaste resultatet går inte att mäta i siffror. Det är en inställning till funktionsnedsättningar. Och viljan att arbeta mer medvetet med dessa ungdomar har förändrats hos många av lärarna. Flera har i utvärderingarna beskrivit hur de själva utvecklats och blivit mindre rädda att ge sig i kast med att arbeta med ungdomarna, berättar Håkan Sandh.

Nu kommer man fortsätta arbeta med attityder inom kulturskolorna och ett av SMoK:s mål är att få igång en speciallärarutbildning på estetisk grund.

– Vi vill att den ska ta sin utgångspunkt i att väldigt många barn med funktionsnedsättning skulle kunna utvecklas både kognitivt och socialt genom en ökad estetisk verksamhet i både kulturskolan och den vanliga skolan, säger Håkan Sandh.

Dessutom drar EU-projektet igång, som delvis kommer sprida arbetet med en öppen kulturskola för alla vidare till Danmark och Norge. Från Sverige deltar Kungsbacka, Mariestad, Mölndal, Partille, Strömstad, Tjörn, Trollhättan och fyra kommuner som tillhör Göteborg stad.

– Det är fantastiskt att EU förstår vikten och möjligheterna i att utveckla och stärka musik- och kulturskolorna, säger SMoK:s ordförande Per Sjöberg.

Läs mer om projektet på: www.smok.se

 

ANNONSER
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för Tidvis
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för STIL
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Fremia
 • Annons för JAG
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Primass
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Unik Försäkring