Kungens dröm går i uppfyllelse – internationell barnkonferens invigs

Kungen, Drottningen, Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel – alla är de på plats när Sverige på fredag, den 19 november 2010, inviger världens första World Child Youth Forum.
Planerna på en årlig internationell konferens om barns rättigheter presenterades av Kung Carl XVI Gustaf i jultalet i december 2009.

– Jag och Drottningen har under en tid burit på en gemensam dröm. Att skapa ett forum för barn och ungdomars situation i världen för att inspirera och stödja så att FN:s barnkonvention efterlevs. Vi hoppas att det kanske kan bli lika känt som Davos Forum, men med ljuset riktat mot barnens och ungdomarnas situation, sa Kungen i talet på juldagen.

Barn som har funktionsnedsättningar väntas få en framträdande plats under konferensen, även om Föräldrakraft inte har fått någon information på vilket sätt.

Många organisationer inom handikapprörelsen finns bland de inbjudna, liksom diplomater och andra utländska gäster, näringslivsrepresentanter och politiker, däribland samtliga partiledare.

Någon ur kungafamiljen kommer att hålla inledningstalet på World Child Youth Forum, liksom avslutningstalet.

Temat för årets forum är artikel 12 i FN:s barnkonvention – barnet har rätt att vara delaktig och säga vad de tycker i frågor som rör honom eller henne.