Kungens oväntade julklapp: Ett internationellt forum för Barnkonventionen

Den svenska kungafamiljen skapar ett internationellt forum för att stödja arbetet med att genomföra FN:s barnkonvention. I sitt jultal idag uttryckte Kung Carl XVI Gustaf förhoppningen att forumet ska kunna betyda lika mycket för världens barn som det årliga forumet i Davos för världsekonomin.

– Jag och Drottningen har länge haft en gemensam dröm att skapa ett forum för samtal och erfarenhetsutbyte om barns och ungdomars situation i världen. Detta forum kommer att heta World Child and Youth Forum och syftet är att inspirera samt stödja arbetet kring FN:s barnkonvention, sa Kungen i sitt traditionella jultal.

Dagens jultal handlade mycket om barn och ungdomar. Kung Carl XVI Gustaf refererade till Barnkonventionens 20-årsdag som firades i slutet av november. Ett stort antal organisationer samlades då, på initiativ av Drottning Silvia, för en gemensam konferens för att uppmärksamma barnkonventionen.

Nu vill kungaparet se till att det även i fortsättningen läggs stor vikt vid barnkonventionens genomförande runt om i världen, och startar därför det nya forumet.
– Det känns angeläget att försöka bidra till att främja goda uppväxtvillkor för alla barn och unga. I det sammanhanget kan uppföljningen av FN:s barnkonvention spela stor roll. Därför är det viktigt att bidra till att uppmärksamma konventionen, sa Kungen.

Kungen betonade även de egna barnens stora intresse för frågor om barn och unga i utsatta situationer och framhöll att även de har haft betydelse för initiativet att skapa det nya forumet.
– Vi är glada för våra ungdomars engagemang i dessa frågor, sa Kungen.
– För att försöka bidra till samtal och erfarenhetsutbyte om barn och ungdomars villkor har jag och Drottningen, med stöd från våra barn, därför tagit initiativ till World Child and Youth Forum.

Redan om ett år, i slutet av 2010, räknar Kungen med att den första World Child and Youth Forum ska ha ägt rum.
Den 1 januari inrättas ett kansli för forumet hos organisationen World Childhood Foundation i Stockholm. Malin Dahlberg Markstedt har utsetts till generalsekreterare för forumet.