Lägg inte ned Jordbrogården som betyder så mycket för våra unga

DEBATTARTIKEL. Alla har ni hört talas om Glada Hudikteatern, som fått så enormt bra mottagande i Sverige och i världen. Jordbrogården är just detta för Haninge kommun.

En kommunal verksamhet enligt LSS med 31 barn i olika åldrar som får möjlighet att vistas i en miljö där de får utvecklas och ha en meningsfull vardag och fritid.

Jordbrogårdens syn på ungdomarna, bemötandet, gör dem till självständiga individer. De blir en del i sammanhanget, en del av samhället. Man möter varje individ på ett respektfullt sätt

Socialnämnden i Haninge kommun har tagit fram ett förslag om att stänga hela denna fantastiska verksamhet. Denna verksamhet som till och med fått besök från övriga kommuner för att de vill lära sig hur man arbetar med ungdomar med funktionsnedsättning.

Föreningar och andra aktörer har besökt och fått kompetensutveckling via Jordbrogården, verksamheter som vill arbeta likadant.

I denna verksamhet arbetar 16 eldsjälar som gör just det som Glada Hudikteatern gjort: Utgår från varje barn och hjälper barnen att bli självständiga individer. En av Haninges stoltheter, det är Jordbrogården!

Denna gård har gjort skillnad för så många ungdomar som är här. Deras mentala och sociala hälsa har förbättrats på så många sätt. De fungerar bättre som individer och de lär sig att tänka och agera själv i vardagliga situationer.

Vi har barn som fått möjlighet att lära sig att transportera sig själv via kommunala medel. Barn som slutat få utbrott för att de vistas i en miljö som kan ta emot dem. Barn som fått vänner som de aldrig haft tidigare. Barn som börjat drömma om en framtid precis som normalstörda. Barn som fått en fritid utanför sitt egna hem.

Läget är nu att kommunen vill basera ett beslut på en utredning som är gjord på ett oetiskt och felaktigt sätt. Kommunen har anlitat konsulter som har smugit runt i verksamheten. Det viktigaste när man utreder en verksamhet är att man frågar de personer som brukar tjänsten. I detta fall ungdomarna på Jordbrogården samt deras föräldrar.

Barnkonsekvensanalys har inte gjorts; man har inte träffat våra ungdomar, man har inte stämt av med oss vårdnadshavare. Vi har blivit förda bakom ljuset och hållits utanför hela vägen.

Nämnden i Haninge beslutade att göra en återremiss av ärendet, efter att vi föräldrar agerade och ifrågasatta utredningen. I februari 2016 ska socialnämnden besluta om Jordbrogårdens framtid. Mitt under ett pågående budgetår ändrar man avtalet, fastän verksamheten inte är förändrad, vilket slår hårt på ekonomin och man behöver nu varsla halva personalstyrkan. LSS får inte styras av ekonomi, det ska vara individens behov som styr.

Verksamheten som bedrivs på Jordbrogården är unik och något för Haninge kommun att vara stolt över; ett föredöme för hur kommuner kan arbeta med ungdomar som har funktionsnedsättning. Målet är att våra ungdomar ska bli självständiga, arbeta och tjäna sina egna pengar, bidra till kommunen. Dessa har inte ens fått göra sin röst hörd.

Med det nya förslaget landar man i att våra ungdomar blir förvarade i en lokal, man vill alltså gå tillbaka till det gamla institutionstänkandet, vilket vi aldrig kommer att acceptera. Vi föräldrar står inte bakom de skrivelser som kommunen hänvisar till, om att personalen i verksamheten inte har rätt kompetens eller att kvalitén skulle vara undermålig.

Kommunen sparkar på den personal som brinner för våra barn. Som varje dag ger dem en meningsfull fritid och även stöttar oss föräldrar i hur vi ska finnas för våra barn.

Jordbrogården har gjort Haninge kommun känt över Sverige som en framgångskommun. Detta gör att  ”funktionshindersverige” just nu följer händelserna i Haninge. Händelser som nu föder misstro och skepsis mot vad den nya politiska ledningen i Haninge håller på med.

Förslaget drabbar Haninge kommuns ungdomar som har svårt att göra sin röst hörd i en demokrati och där man från kommunledningen nu agerar precis tvärtemot vad man uttrycker i sin politiska plattform.  

Mia Sundling
Mamma till ungdom på Jordbrogården