Laglig rätt till stöd har inte underlättat för anhöriga

Ny lagstiftning har gett anhöriga laglig rätt till stöd från kommunerna. Men stödet har inte förbättrats. Tvärtom har kommunala neddragningar inom LSS och avinstitutionalisering skjutit över ännu mer ansvar på anhöriga.

Den oroväckande bilden av utvecklingen gav Lennarth Johansson, forskningsledare på stiftelsen Äldrecentrum, när Föräldrakraft / HejaOlika träffade honom på Anhörigriksdagen på tisdagen.

För sju år sedan lovade regeringen laglig rätt till stöd för anhöriga som vårdar närstående. Dåvarande ministern Maria Larsson slog på trumman för att anhöriga skulle få bättre stöd. Men hur gick det?

– Somliga har fått det bättre, andra har fått det sämre, men lagen är omöjlig att följa upp eftersom det inte finns någon statistik, säger Lennarth Johansson.

Det var en ändring i Socialtjänstlagen som gav anhöriga rätt till stöd från kommunerna.

– Kommunen har skyldighet att erbjuda anhörigstöd och som enskild har man rätt att ansöka. Men det är ingen rättighet som kan utkrävas som inom LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade, säger Lennarth Johansson.

Och när den statliga satsningen på 450 miljoner kronor ”som smörjmedel” tog slut 2010 märktes en avmattning av utvecklingen när det gäller kommunernas anhörigstöd.

Idag kommer signaler om nya bakslag och om kommuner som drar in på anhörigkonsulter.

– Tyvärr är lagen omöjlig att följa upp, eftersom det saknas statistik som visar om vi rör oss i rätt riktning eller inte, säger Lennarth Johansson. Det vi vet som fakta är att avinstitutionalisering har lett till att 25 procent av platserna inom äldrevården har flyttats till hemmen.

– Med tanke på de kraftiga nedskärningar som gjorts inom LSS blir det automatiskt så att anhöriga får ta mer ansvar och det finns inget som visar att man kompenseras för detta med andra stöd.

Lennarth Johansson anser att regering och riksdag borde ta ansvar för att följa upp lagändringen som skulle ha stärkt det kommunala anhörigstödet.

– Det finns kommuner som är duktiga, till exempel Karlstad. Men varje enskild kommun borde göra en kritisk genomlysning av det egna anhörigstödet. Hur lever man upp till den lagliga skyldigheten att erbjuda stöd?