Nyheter

”Lagstifta mot otillgänglig skolgård”

gregerbaath400 1 0 0

 

Skolgården måste också omfattas av en ny diskrimineringslag mot bristande tillgänglighet. Det anser Specialpedagogiska skolmyndigheten.

SPMS vill gå längre än utredaren Hans Ytterberg när det gäller tillgängligheten i skolan.

Skolans utemiljö tas inte upp i utredningen Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering.

Det är svårt att bortse från att skolgården är en del av skolans lärmiljö, påpekar SPSM i sitt remissvar.

”Att kunna ta sig fram till skolan i enlighet med Skolverkets definition av fysisk tillgänglighet i skolan och att kunna delta i sociala aktiviteter, vilket ofta sker ute, gör att det finns ett behov av att inkludera utemiljöns utformning i diskrimineringsförbudet. Det kommer även att ställa krav på att det finns en utemiljö runt skolan som eleverna har tillgång till”, skriver skolmyndigheten.

 

Denna artikel handlar om

ANNONSER
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Mini Crosser X
 • Etac Sulky R82 Cricket
 • Annons för STIL
 • Annons för HD Motion
 • Annons för JAG
 • Annons för HEA Medical