”Lagstifta mot otillgänglig skolgård”

Skolgården måste också omfattas av en ny diskrimineringslag mot bristande tillgänglighet. Det anser Specialpedagogiska skolmyndigheten.

SPMS vill gå längre än utredaren Hans Ytterberg när det gäller tillgängligheten i skolan.

Skolans utemiljö tas inte upp i utredningen Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering.

Det är svårt att bortse från att skolgården är en del av skolans lärmiljö, påpekar SPSM i sitt remissvar.

”Att kunna ta sig fram till skolan i enlighet med Skolverkets definition av fysisk tillgänglighet i skolan och att kunna delta i sociala aktiviteter, vilket ofta sker ute, gör att det finns ett behov av att inkludera utemiljöns utformning i diskrimineringsförbudet. Det kommer även att ställa krav på att det finns en utemiljö runt skolan som eleverna har tillgång till”, skriver skolmyndigheten.