Landstinget ändrar beslut om 20-åring: Vi satsar de pengar som behövs

Landstingets ledning griper in när det gäller behandlingen av 20-åringen med Hunters sjukdom. ”Läkarna avgör om behandlingen är medicinskt motiverad. Vi kommer att satsa de pengar som behövs för en god sjukvård”, säger finanslandstingsrådet Chris Heister.

 border=20-årige Kalle Dejemark får fortsatt behandling ännu en tid för sin sjukdom Hunters trots de höga läkemedelskostnaderna. Landstingets centrala ledning tar över frågan från Karolinska Universitetssjukhuset som tidigare sagt nej.

– Eftersom frågan är principiellt viktig finns skäl för landstinget centralt att utreda var gränserna ska gå när utvecklingen av nya läkemedel och behandlingsmetoder till exempel får ekonomiska konsekvenser liknande dessa, säger biträdande landstingsdirektör Göran Stiernstedt.

– Ett sjukhus eller en klinik ska inte ensamt behöva avgöra en sådan här fråga, med ett svårt etisk avgörande som är kopplat till ekonomiska begränsningar. Vi kommer därför att lyfta frågan dels inom landstingets olika organ, dels för en diskussion med till exempel Sveriges Kommuner och Landsting och socialstyrelsen, säger Göran Stiernstedt.

Behandlingen med det dyra läkemedlet fortsätter under de cirka två månader som landstingets utredning väntas pågå.

Finanslandstingsrådet Chris Heister har tillsammans med övriga politiker inom den borgerliga majoriteten i landstinget sagt i ett uttalande att ”patienter ska få den vård och behandling som är medicinskt motiverad”.

– Det är läkarnas uppgift att avgöra huruvida en viss behandling är medicinskt motiverad eller inte. Vi kommer att satsa de pengar som behövs för en god sjukvård, heter det i uttalandet.

Vänsterpartiets Birgitta Sevefjord kräver att finanslandstingsrådet Chris Heister ”agerar för att med fortsatt behandling rädda livet på den 20-årige patient som lider av den dödliga Hunters sjukdom”

– Givetvis måste det till en nationell lösning i fall som är extremt dyra men i avvaktan måste finanslandstingsrådet ta fram pengarna. Det kan inte handla om vilket landsting man tillhör för att hälso- och sjukvårdslagen ska garantera en patients liv, säger oppositionslandstingsrådet Birgitta Sevefjord.