Landstingsrådet: Vi kan inte lyssna på alla önskemål

– Det går inte att ha valfrihet på alla områden, säger landstingsrådet Stig Nyman (KD).
Han vill inte backa från Stockholms landstings beslut i veckan att upphandla Rehab Station istället för Move & Walk för intensivträning för barn med rörelsenedsättning.

Stig Nyman är landstingsråd med ansvar för den aktuella upphandlingen och svarar här på Föräldrakrafts frågor.

Kommer ni att lyssna på protesterna?
– Det är klart att jag tar till mig av det som skrivs i alla de mejl jag just nu får, men sedan vi i maj formulerade underlaget för upphandlingen så har vi följt lagen om offentlig upphandling. Vi kan inte ändra förutsättningarna när anbuden kommit in och den här gången utföll det till Move & Walks nackdel och Rehab Stations fördel.

Men du är själv inte helt nöjd med upphandlingen?
– Det är klokt att vänta med recensionerna av föreställningen tills den varit igång en tid. De som protesterar dömer ut Rehab Station på förhand för att inte vara mäktiga att klara uppgiften.

Är det rimligt att barn ska avbryta en behandling som fungerar bra och har gjort så i flera år?
– Vi lever med lagen om offentlig upphandling och kan inte springa runt den. När avtalsperioden går ut för en viss verksamhet måste vi upphandla, vi har inget val. Och när vi granskade anbuden blev detta utfallet.
– Behandlingarna ska inte avbrytas utan barnen och ungdomarna ska få motsvarande behandling hos Rehab Station.

Men barnen kommer inte att kunna fortsätta med konduktiv pedagogik?
– Vi har bedömt vilka insatser som behövs, enligt alla konstens regler, och vi tror att det som erbjuds väl motsvarar de anspråk vi har. Vår bedömning bygger även på de Socialstyrelsens nationella riktlinjer som vi också måste följa.

Så familjerna är så illa tvungna att acceptera att det blir annan behandling än konduktiv pedagogik?
– Det sker en väldig utveckling inom många områden och den verksamhet som beskrivits av Rehab Station motsvarar väl de anspråk vi har.

Kommer det att finnas NÅGON möjlighet att välja konduktiv pedagogik?
– Om Move & Walk fortsätter verksamheten så kan man gå dit, men då får man betala själv. Om vi skulle göra en direktupphandling av Move & Walk skulle det vara ett brott mot lagen om offentlig upphandling.

Det spelar alltså ingen roll vad föräldrarna anser?
– Det är klart att det spelar roll, men det förvånar mig att man reagerar nu, när upphandlingen är genomförd. När vi presenterade underlaget för upphandlingen var det ingen som reagerade.

Men visste föräldrar om att det fanns ett underlag och vad det innebar?
– Det går inte, rent praktiskt, att lyssna in alla människors önskemål. Vi utgår från hälso- och sjukvårdslagen, de nationella riktlinjerna och lagen om offentlig upphandling.

Så du anser att det är omöjligt att låta föräldrar vara med och påverka?
– Hur skulle det gå till?!

Ni har väl ambitioner om ökad valfrihet, mångfald och patientmakt?
– Valfriheten är väl utbredd i Stockholm, men i en så begränsad verksamhet som berör 200 eller kanske 300 personer är det inte möjligt. Lagen om offentlig upphandling föreskriver inget om valfrihet och tidigare fanns inte heller någon valfrihet, då var det bara Move & Walks verksamhet. Nu har vi gjort en upphandling och det blir en annan vårdgivare, fortfarande utan valfrihet.

Kan det inte finnas två vårdgivare att välja mellan?
– Hur skulle det gå till, med en så begränsad grupp? Det är knappast möjligt att dela på verksamheten. För att en vårdgivare ska kunna lämna ett anbud måste det finnas ett underlag som gör det möjligt att erbjuda det man utlovar.

Kunde inte upphandlingen ha utformats annorlunda för att tillgodose familjernas önskemål?
– Varför det? Jag är nöjd med det underlag vi tog fram och det beslut vi nu fattat. Rehab Station vann på kvalitetspoäng. Jag har träffat många vårdgivare som varit besvikna på upphandlingar.

Men det är inte så vanligt med så kraftfulla protester från de patienter och anhöriga som berörs?
– Jodå, sådana reaktioner är jag inte främmande för. Men de skulle ha kommit i våras för att det skulle ha funnits en teoretisk chans att titta på dem.

Upphandlingen gäller tre år från och med 1 april 2013. Upphandlingsbeslutet kan överklagas av Move & Walk. Enligt Stig Nyman avslås dock de flesta överklagandena.

(Filippa Reinfeldt, moderat hälso- och sjukvårdslandstingsråd, har genom sin pressekreterare avböjt att svara på Föräldrakrafts frågor.)