Lars Lindberg: Lär av USA och påverka opinionen på nya sätt

Svensk handikapprörelse måste bli mer mångsidig i sitt arbete med att påverka opinionen. Det säger Lars Lindberg som på tisdagen tilldelades Stilpriset Hjärter Ess för sitt arbete mot diskriminering.

– Jag hoppas att svensk handikapprörelse kan ta intryck från bland annat USA och hitta vägar att påverka opinionen som inte bara är via de formella beslutsvägarna, säger Lars Lindberg i en kommentar till utmärkelsen.

Bakgrunden till att organisationen Stil (Stiftarna av Independent Living i Sverige) instiftade priset Hjärter Ess var att man uppmuntra initiativ som lyfter fram frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde.

Så här motiverar juryn valet av Lars Lindberg som pristagare:
”Det började med en USA-resa i mitten av nittiotalet. Därefter gick Lars Lindbergs väg från handikapprörelse till regeringskansli. Insatserna som projektledare för den nationella handlingsplanen kan inte överskattas. Nu, 10 år senare, när vi utrustats med ett nytt kraftfullt verktyg i form av ’Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning’ har vi, mycket tack vare Lars, ett politiskt system som redan prövats. Cirkeln slöts i våras med en ny USA-resa. Lars upplysande, lärorika och pedagogiska rapporter från den amerikanska politiken kryddar och förstärker ytterligare hans förtjänstfulla värv i kampen för allas lika rättigheter och möjligheter.”

Läs mer på Stils hemsida på www.stil.se