Läs journalen direkt på webben – förslag till ny patientdatalag

Patienter och anhöriga ska kunna läsa patientjournalen direkt på datorn via Internet. Vårdgivarna ska snabbt och enkelt kunna utbyta information mellan varandra på elektronisk väg. Och socialminister Göran Hägglund är inte orolig för att integriteten ska hotas.

 

– Det system som regeringen nu möjliggör innebär inte bara bättre patientsäkerhet utan ger också ett starkare integritetsskydd. Patienter får direkttillgång till sin journal och kan korrigera felaktiga uppgifter med hjälpt av läkarenr, säger Göran Hägglund.

Det här kan bli verklighet om den remiss om en ny patientdatalag som regeringen idag överlämnade till lagrådet får klartecken. Hittills har det inte varit möjligt att utbyta information på elektronisk väg mellan olika vårdgivare, trots att nästan alla journaler inom primärvård och sjukhus elektroniska.

– Det skapar stora problem. Dåligt fungerande informationsutbyte kan få katastrofala följder i form av fördröjning, felbehandling och onödigt lidande, säger socialminister Göran Hägglund.

Mer om den nya patientdatalagen finns på http://regeringen.se/sb/d/10220/a/97225