Läsarfråga till politikerna: Hur ska barn med språkstörning få rätt stöd i skolan?

Vilka frågor vill DU ha svar på i valrörelsen? Ställ din fråga via Föräldrakraft, så ser vi till att du får svar av respektive partiledare eller partiets talesperson i den aktuella frågan.

Annika Westermark i Västerljung är en av Föräldrakrafts läsare som hört av sig med en fråga:
Hur ska politikerna se till att barn med språkstörning får bättre stöd i skolan?

I EN ANNAN DEL AV ALMEDALEN

Det är under politikerveckan i Almedalen i Visby den 4-10 juli som Föräldrakraft kommer att begära svar från politikerna på just DINA frågor.
Föräldrakraft är på plats under hela veckan för att bevaka frågor som rör unga, barn och unga vuxna med funktionsnedsättningar. I år gör vi en extra stor satsning.
I samverkan med organisationer och företag som delar vårt intresse ska vi lyfta fram just våra hjärtefrågor på Sveriges viktigaste politiska arena.
Några aktiviteter som redan nu är klara:

STOR GUIDE TILL ALMEDALEN i vårt sommarnummer, nr 3, den 21 maj, med fokus på seminarier, aktiviteter och mötesplatser inom våra intresseområden. Guiden delas ut i Almedalen.

GATUTÄLT i samverkan med många olika aktörer som har viktiga programpunkter.

SEMINARIER I HÖGSKOLAN under hela torsdagen den 8 juli.

KVÄLLSMINGEL PÅ CAFÉ FORNSALEN med handikapporganisationernas representanter, politikerna och beslutsfattare på tisdagskvällen den 6 juli.

För Annika Westermark är rätten till språk en av de frågor som är viktigast att driva, eftersom språket har en avgörande roll för elevens utveckling. Stödet i skolan är ofta bristfälligt.

– Ett fungerande språk är en förutsättning för att kunna ta rodret i sitt eget liv. En förutsättning för social samvaro, trygghet, och självkänsla,Dessutom behöver man språket för at kunna ta in kunskap och för att kunna tänka. Vi människor förmedlar kunskap till varandra till stor del i språklig dräkt. Genom att prata med varandra eller genom text. Förstår man sig då inte på språket ställs man utanför, säger Annika som själv är mamma till en pojke med språkstörning och Downs syndrom.

– Den nya språklagen från 2009 ger alla boende i Sverige rätt att lära sig svenska och det är skolan som ska ansvara för detta, säger Annika. Tyvärr har skolorna ofta inte den kompetens som behövs, för att stötta barn med språkstörning, och därför förblir språket ett hinder för att ta in den kunskap som skolan serverar.

Enligt Annika blir följden av skolans omedvetenhet helt enkelt att man sänker ribban för kunskapsinhämtandet, i stället för att jobba med att utveckla språket.

– Att få kunskap är en viktig förutsättning för både kognitiv och intellektuell utveckling. Får man inte kunskap i skolan bidrar det indirekt till att skapa eller förvärra utvecklingsstörning hos  språkstörda elever.
– Språket är det som bär det mesta av människors kunskap. Om eleven inte får hjälp att lära sig att koda av språket eller att själv koda det, kommer elevens språkstörning att ligga som en dimma mellan eleven och världen. Utan kunskapsutveckling får man ingen kognitiv eller intellektuell utveckling.

– Nyligen träffade jag en pojke som inte skilde mellan framtids- och dåtidstempus, ”har hoppat” och ”ska hoppa”. Han har språkstörning och svårigheter med den auditiva perceptionen. Han hade inte fått någon hjälp med att få syn på skillnaden. Personalen i skolan sa i stället om honom att han har problem med tidsuppfattningen.

Annika tror att många personer bedöms ha intellektuella svårigheter när de egentligen har språksvårigheter.
– I hur hög grad beror de intellektuella svårigheterna hos ungdomar och vuxna  på en uppväxt och skolgång utan tydliggörande av språket? frågar hon.
Annika Westermark handleder inom skolan. Hon arbetade ursprungligen som svensklärare men har numera specialkompetens inom språkinlärning och funktionsnedsättning. Hon arbetar även som personlig assistent till sin son.


Hjälp oss ställa rätt frågor före valet

Vilka frågor vill DU ha svar på av poltiikerna före valet?

Hör av dig till oss på Föräldrakraft nu, så ser vi till att du också får svar. Ställ gärna frågor om konkreta situationer som du vill att politikerna tar tag i, så kan vi hjälpas åt att få konkreta svar.

Mejla helst dina frågor till valter.bengtsson@faktapress.se eller ring 08-4100 5636.