Leken är barnets språk

– Leken är en fantastisk möjlighet att dela med sig av det svåra man har upplevt, menar lekpedagogen Laila Lindberg. I hennes lekrum får man leka hur man vill, utan att bli värderad.

För barn som känner sig annorlunda eller har svåra upplevelser bakom sig kan leken vara läkande och ett sätt att stärka självkänslan.
Men barn kan behöva lite hjälp på vägen in i leken, menar Laila Lindberg som arbetar med att utbilda lekpedagoger.

För fyra år sedan träffade hon Ivan, som då var fem år gammal och tillsammans med sina föräldrar hade flytt till Sverige från Kirgizistan.
Familjen hade utsatts för förföljelse och övergrepp, flera gånger inför ögonen på Ivan. När han kom till Sverige började han kissa i sängen och ha svårt att sova. Han vågade inte vara i förskolan utan mamma eller pappa och han lekte sällan med de andra barnen.

När Laila Lindberg kom hem till honom ritade han teckningar av män med svarta masker. Förmodligen skulle det föreställa de fyra män som i Kirgizistan hade brutit sig in i familjens hus och misshandlat Ivans föräldrar. Genom att leka med Laila började Ivan ge uttryck för hur han mådde. Vad det var som gnagde om nätterna när han inte kunde sova.

Ivan är bara ett av många barn som har fått bearbeta det där som inte går att prata om genom att leka. Och Ivans historia är också bara en av flera som Laila Lindberg valt att berätta i sin bok ”Att leka och rita – barns försök att förstå en obegriplig värld”. Efter 33 år som lekpedagog kände hon nästan ett ansvar att dela med sig av sina erfarenheter.

– Det som känns mest fantastiskt är att det här är en möjlighet att hjälpa krigsdrabbade barn. De riktigt små barnen som kommer hit har vi annars väldigt svårt att göra någonting för. Leken och skapandet blir en fantastisk möjlighet att dela med sig av det svåra man har upplevt, säger Laila Lindberg.

Att hjälpa till på traven – utan att styra
För Laila Lindberg är det viktigt att de barn som kommer till henne för att leka inte ska känna sig bedömda eller värderade. När barnen leker hos Laila så berömmer hon inte på det traditionella sättet, hon tar inte heller några initiativ till hur barnet ska leka. Hon lägger i stället all sin energi på att ”visa sitt varma intresse”.

– Ibland har vi fortfarande den här tanken att barn glömmer så lätt, men så är det ju inte riktigt. Och man tror också att barn inte bryr sig för att de inte pratar om det. Men barn har ju oftast inte ord på samma sätt som vuxna, däremot kan de leka och då vill det till att de möter en vuxen som inte skräms av hur de väljer att leka, eller som moraliserar eller försöker ge den här trösten att ”nu är det bra, det kommer aldrig hända igen”. Det kan vi aldrig lova. Däremot så kan man våga se vad barnet leker, våga se på barnets teckningar och även våga lyssna i de fall de berättar.

1993 började Laila Lindberg att arbeta med flyktingbarn. Ofta handlar det om barn som varit med om ganska mycket, som kanske har flytt från sitt hemland och vuxit upp i miljöer under omständigheter som gjort det svårt att få in leken naturligt.

Hon berättar också om barn som inte är krigsdrabbade men som av andra anledningar kan ha behov av det här extra stödet. Ett av de här barnen var en femårig pojke med medfödda skador i mun och ansiktsform som gjorde att han hade svårt med språket.
– Han hade upptäckt att han inte såg ut som andra barn och att hans tal inte heller var som andras. Han lekte av hjärtans lust hos mig. Det jag uppfattade var att hans självkänsla stärktes av arbetet hos mig eftersom min metodik går ut på att ge barnet min fulla uppmärksamhet utan att vara påträngande.

– Min tanke är att alla barn som på ett eller annat sätt upplever sig som annorlunda behöver stöd för att hantera det. Många av dem har lite dålig självkänsla som kan stärkas i leken tillsammans med en varmt intresserad vuxen som inte moraliserar över barnets val av lekar. Som inte ”rättar till” utan tar emot det som gestaltas.

För Laila Lindberg är leken barnets eget språk. Det sätt som barnet kan uttrycka sig på innan de kan sätta ord på sina känslor. Men ofta kan barnet behöva lite hjälp på vägen in i leken. Och det är viktigt att ge den hjälpen, att leka är det absolut viktigaste ett barn kan företa sig menar Laila.
– Alla barn har ju möjligheten att leka men det är ju vi vuxna som måste hjälpa barnen in i leken, precis som att barn måste pratas med för att lära sig språket.

”Leken en möjlighet att lindra ångest”
Under sina 33 år som lekpedagog har hon träffat ungefär 600 barn och varje gång blir hon lika häpen över att det faktiskt fungerar. Att leken kan vara läkande. Bevisen för att det fungerar kan ta sig uttryck på många sätt. Ofta handlar det om små signaler men det kan också vara mer konkret, som att barnet slutar kissa i sängen eller leker bättre tillsammans med andra.

– De som inte kan leksignaler får svårt att leka i grupp, vilket är väldigt viktigt för den sociala utvecklingen. Får man det här lekstödet kan man gå in i gruppleken bättre, säger Laila Lindberg.

Och Laila Lindberg vill att fler barn ska få möjligheten till lekstöd hos en lekpedagog. Att skriva boken har varit ett sätt, bland många andra, att nå ut med metoden.
– Jag hoppas att människor som jobbar med barn ska se leken som en möjlighet att lindra barns ångest. Att hjälpa barn vidare i livet helt enkelt, säger Laila Lindberg.