Lena Nyberg: De mest sårbara barnen kan tvingas flytta från sina föräldrar

Barnombudsmannen Lena Nyberg säger ett skarpt nej till regeringens planer på statliga specialskolor. De mest sårbara barnen tvingas flytta från sina föräldrar, varnar BO.

Lena Nyberg slår larm om att regeringens förslag att göra om Ekeskolan och Hällsboskolan kan få mycket allvarliga konsekvenser.

Skolorna ska ta emot barn med synskada och ytterligare funktionshinder respektive språkstörning, men enligt planerna ska den så kallade visstidsutbildningen samtidigt läggas ned.

Barnombudsmannen varnar för att många barn redan från sex års ålder måste separeras från sina familjer och bo på internat för att kunna gå på de nya specialskolorna.
– Enligt FN:s barnkonvention är familjen den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön särskilt för barns utveckling. Enligt artikel 9 ska konventionsstaterna säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja, säger Lena Nyberg.

Lena Nyberg vill istället bevara den nuvarande visstidsutbildningen som är flexibel och gör det möjligt för barnen att bo hemma större delen av tiden.

Barnombudsmannen befarar även att nya specialskolor kommer att locka kommuner att lösa problemen på hemmaplan utan hänvisa allt fler barn till Ekeskolan och Hällsboskolan.
– Hemkommunerna har ansvaret för barnens skolgång men om utredningens förslag genomförs kan man inte garantera att varje hemkommun gör sitt yttersta för att ge alla barn den skolgång som de har rätt till, säger Lena Nyberg.

– Om det finns en specialskola (internat) utanför barnets hemkommun som har undervisning som är lämplig för det enskilda barnet kan det bli allt för lätt för kommunerna att hänvisa barnet dit som enda alternativ. Risken är att det kommer att ske under ”tvång” eftersom kommunerna anser att man inte kan erbjuda barnet den undervisning som barnet har rätt till. Man köper sig fri.

Lena Nyberg anser att varje kommun ska stärka lärarnas kompetens både i grundskolan och särskolan.
Hon vill att staten ser till att kommunerna får de resurser och den kompetens som behövs för ge alla barn med behov av särskilt stöd den undervisning de har rätt till.

– Intentionerna ska vara att ge alla barn likvärdiga möjligheter att få en tryggad skolgång i den skola som familjen anser vara bäst. Kommunerna borde kunna garanteras tillräckliga ekonomiska resurser från staten så att inget barn blir utan särskilt stöd.

– Stödet till barnet gäller även det personliga stödet av utbildade assistenter. Ingen assistent ska behöva sluta för att pengar saknas eller att någon annan assistent som arbetat längre ska få tjänsten, säger Lena Nyberg.

Kommunerna måste också bli bättre på att ge stöd till föräldrar så att de klarar av föräldraskapet och ”så att en skolplacering på internat inte blir en form av avlastning”.

Barnombudsmannen har sin webbplats på www.bo.se