Livskvalitet i fokus för rikskonferens om särskolan

Galenskaparnas motto ”Det ska va gôtt å leva” är temat för Särskolans rikskonferens i Varberg nästa år. Och Martin Augustsson, som ansvarar för konferensen, tycker att det finns anledning att se ljust på framtiden.

Konferensen 2008 kommer att handla mycket om livskvalitet och om att skapa ett självständigt liv och en bra framtid för eleven efter avslutad skolgång.

Särskolan är inne i en spännande tid. Många hoppas att förslaget om en ny, samlad myndighet för specialpedagogik ska bli ett lyft för verksamheten.

– Jag tycker personligen att det är en glad nyhet att vi får en ny myndighet som är fokuserad på specialpedagogik. Det kommer nog att bli enklare för oss inom särskolan att påverka utvecklingen.

– Särskolan har ofta blivit bortglömd eftersom det bara är en och en halv procent av skolvärlden, säger Martin Augustsson som hoppas att konferensen i maj även ska kunna ha en programpunkt som ger mer information om hur den nya myndigheten ska arbeta.

Programmet är ännu inte spikat men skolministern och fp-ledaren Jan Björklund har redan tackat ja till att inledningstala på konferensen som äger rum i Sparbankshallen i Varberg den 7-8 maj.

Martin Augustsson hoppas även på medverkan av kronprinsessan Victoria vid invigningen och andra spektakulära inslag är under planering.

Klart är att författaren Sören OIsson är en av de namnkunniga föreläsarna, liksom Sophie Dow som kommer att prata om inlärningssvårigheter och modersinstikt. Sophie Dow kommer också att berätta om den egna verksamheten Mindroom som har fått stor uppmärksamhet som ett verktyg för att lyfta fram dolda talanger.

Mats Granlund, professor från Högskolan Jönköping, har forskat om hur viktigt det är att få möjlighet att bestämma själv och kommer att prata om delaktighet, kontroll och livskvalitet.

Den kände danske psykologen Bo Heljskov-Jörgensen berättar om bemötande och förhållningssätt medan Martin Molin föreläser om övergången från skola till vuxenliv.

Moomsteaterns konstnärlige ledare Kjell Stjernholm delar med sig av sina erfarenheter av hur viktigt det är att använda teater och musik för att stärka identiteten och skapa jämlikhet.

Konferensen är i princip öppen för alla men inbjudningarna går främst ut till landets cirka 1100 grund- och gymnasiesärskolor.
Även föräldrar har visat stort intresse även om det inte finns några planer på att gå ut med några inbjudningar till dem.
– Jag har redan fått förfrågningar i samband med att vi har haft föräldraträffar på min egen skola i Varberg, men tyvärr har vi begränsat med plats. Konferensen är öppen för alla men vi kan inte bjuda in alla, säger  Martin Augustsson.

Vad hoppas du ska bli resultatet av konferensen?
– Att människor blir inspirerade och får mycket att reflektera över. Vi har fått många positiva reaktioner på den positiva tonen i konferensens tema. Det är också viktigt för alla som arbetar inom särskolan att få träffa kollegor och knyta kontakter.