Nyheter

LSS-boende och korttids får ny kvalitetsmärkning av autismförbund


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Många är oroade över kvaliteten på boende för personer med funktionsnedsättningar. Nu planerar två stora organisationer en enkät för att kartlägga bristerna.
Samtidigt är en kvalitetsmärkning äntligen på gång – Pusselbitsmärkningen.

Många är oroade över kvaliteten på boende för personer med funktionsnedsättningar. Nu planerar två stora organisationer en enkät för att kartlägga bristerna.
Samtidigt är en kvalitetsmärkning äntligen på gång – Pusselbitsmärkningen.

– Vi har märkt att det blir allt vanligare med avslag på boende och andra insatser enligt LSS, säger Anna Calissendorff, förbundssekreterare på Autism- och Aspergerförbundet som gör enkäten tillsammans med FUB.

– Kvaliteten har också blivit sämre på många boenden och man använder allt oftare kontrolltagning och nedläggning, tvångsmetoder som inte är tillåtna i Sverige, säger Calissendorff vidare.

Idag finns ingen reell möjlighet för brukare och anhöriga att jämföra kvaliteten på boende enligt LSS.
– Vi får ofta frågan om hur man ska kunna se kvaliteten på boenden. Tips vi ger är att försöka ta reda på vilken bemanning boendet har, vilken kompetens som finns i personalen och om det sätts av resurser till handledning och fortbildning.

Förbundet arbetar nu med att formulera krav på vilken kompetens man minst måste ha för att jobba i ett boende för personer med autism.

– Vi har precis påbörjat arbetet med en sådan kvalitetsmärkning för boende och andra LSS-insatser.

När förbundet har tagit fram kompetenskraven är tanken att verksamheter ska kunna ansöka om märkningen.

– Det är en viktig satsning. Det finns bra verksamheter som lägger mycket resurser på fortbildning, medan andra inte har förstått värdet av det.

Redan till hösten hoppas Anna Calissendorff att kvalitetsmärkningen är igång.

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
ANNONSER
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tidvis
 • Annons för HEA Medical
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för STIL
 • Annons för JAG
 • Annons för Primass
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Unik Försäkring