LSS-boende och korttids får ny kvalitetsmärkning av autismförbund

Många är oroade över kvaliteten på boende för personer med funktionsnedsättningar. Nu planerar två stora organisationer en enkät för att kartlägga bristerna.
Samtidigt är en kvalitetsmärkning äntligen på gång – Pusselbitsmärkningen.

– Vi har märkt att det blir allt vanligare med avslag på boende och andra insatser enligt LSS, säger Anna Calissendorff, förbundssekreterare på Autism- och Aspergerförbundet som gör enkäten tillsammans med FUB.

– Kvaliteten har också blivit sämre på många boenden och man använder allt oftare kontrolltagning och nedläggning, tvångsmetoder som inte är tillåtna i Sverige, säger Calissendorff vidare.

Idag finns ingen reell möjlighet för brukare och anhöriga att jämföra kvaliteten på boende enligt LSS.
– Vi får ofta frågan om hur man ska kunna se kvaliteten på boenden. Tips vi ger är att försöka ta reda på vilken bemanning boendet har, vilken kompetens som finns i personalen och om det sätts av resurser till handledning och fortbildning.

Förbundet arbetar nu med att formulera krav på vilken kompetens man minst måste ha för att jobba i ett boende för personer med autism.

– Vi har precis påbörjat arbetet med en sådan kvalitetsmärkning för boende och andra LSS-insatser.

När förbundet har tagit fram kompetenskraven är tanken att verksamheter ska kunna ansöka om märkningen.

– Det är en viktig satsning. Det finns bra verksamheter som lägger mycket resurser på fortbildning, medan andra inte har förstått värdet av det.

Redan till hösten hoppas Anna Calissendorff att kvalitetsmärkningen är igång.