Nyheter

Många är utestängda från webben – Så kan tillgängligheten säkras


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Internet fungerar mycket dåligt för personer med synnedsättning, enligt en undersökning TNS Sifo gjort på uppdrag av Synskadades Riksförbund.
Färre än hälften av medlemmarna hos förbundet använder internet dagligen. Var fjärde medlem har aldrig varit på nätet.

För befolkningen i stort gäller att 75 procent använder nätet dagligen och mindre än var tionde gör det aldrig.

Bristerna hos webbplatserna leder till att många utestängs från elektroniska tjänster, aktiviteter, nyheter och information.

Synskadades riksförbund har fyra förslag på hur tillgängligheten kan förbättras.

1. Alla hemsidor måste utformas enligt de internationella riktlinjer för tillgänglig webb som finns. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 innehåller ett stort antal rekommendationer för att göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer med flera olika funktionsnedsättningar.

2. Det offentliga måste upphandla fullt tillgängliga webbtjänster. Statens, kommunernas och landstingens hemsidor måste följa riktlinjerna i vägledningen för webbutveckling, webbriktlinjer.se (tidigare 24-timmarswebben). Tillgänglighetskrav måste även finnas med vid all upphandling och uppdatering. Det måste också alltid säkerställas att all information och alla tjänster går att använda för personer som använder olika hjälpmedels-program, som till exempel skärmläsningsprogram eller förstoringsprogram.

3. Tillgången till datorhjälpmedel, som skärmläsningsprogram, punkt-skriftsdisplayer, förstoringsprogram och talsynteser, måste säkras genom förskrivning, support och utbildning.

SRF anser att landstingens olika bedömningar för hjälpmedelsförskrivningen utestänger många med en synnedsättning från åtkomst till e-tjänster.
Det är också viktigt att personer med synnedsättning garanteras support och utbildning på vanliga konsumentprodukter.

4. Intranät och webbaserade verktyg får inte utgöra hinder för att anställa personer med synnedsättning. Även den som har en synnedsättning måste kunna använda alla programvaror och verktyg som finns på arbetsplatsen.

   

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för STIL
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för JAG
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Fremia
 • Annons för Primass
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Särnmark