Många är utestängda från webben – Så kan tillgängligheten säkras

Internet fungerar mycket dåligt för personer med synnedsättning, enligt en undersökning TNS Sifo gjort på uppdrag av Synskadades Riksförbund.
Färre än hälften av medlemmarna hos förbundet använder internet dagligen. Var fjärde medlem har aldrig varit på nätet.

För befolkningen i stort gäller att 75 procent använder nätet dagligen och mindre än var tionde gör det aldrig.

Bristerna hos webbplatserna leder till att många utestängs från elektroniska tjänster, aktiviteter, nyheter och information.

Synskadades riksförbund har fyra förslag på hur tillgängligheten kan förbättras.

1. Alla hemsidor måste utformas enligt de internationella riktlinjer för tillgänglig webb som finns. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 innehåller ett stort antal rekommendationer för att göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer med flera olika funktionsnedsättningar.

2. Det offentliga måste upphandla fullt tillgängliga webbtjänster. Statens, kommunernas och landstingens hemsidor måste följa riktlinjerna i vägledningen för webbutveckling, webbriktlinjer.se (tidigare 24-timmarswebben). Tillgänglighetskrav måste även finnas med vid all upphandling och uppdatering. Det måste också alltid säkerställas att all information och alla tjänster går att använda för personer som använder olika hjälpmedels-program, som till exempel skärmläsningsprogram eller förstoringsprogram.

3. Tillgången till datorhjälpmedel, som skärmläsningsprogram, punkt-skriftsdisplayer, förstoringsprogram och talsynteser, måste säkras genom förskrivning, support och utbildning.

SRF anser att landstingens olika bedömningar för hjälpmedelsförskrivningen utestänger många med en synnedsättning från åtkomst till e-tjänster.
Det är också viktigt att personer med synnedsättning garanteras support och utbildning på vanliga konsumentprodukter.

4. Intranät och webbaserade verktyg får inte utgöra hinder för att anställa personer med synnedsättning. Även den som har en synnedsättning måste kunna använda alla programvaror och verktyg som finns på arbetsplatsen.