Nyheter

Många klagar på personlig assistans hos IVO


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Det är fem gånger vanligare med klagomål på personlig assistans jämfört med övriga LSS-insatser, rapporterar IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Det är dessutom tio gånger vanligare med lex Sarah-anmälnngar från assistansanordnarna jämfört med övriga LSS-insatser.

– Klagomålen handlar oftast om brister i omsorg/omvårdnad. Det kan handla om att en insats har blivit felaktigt utförd eller att det har varit brister i bemötandet. Det näst vanligaste är att assistansen inte har utförts alls, skriver IVO i ett pressmeddelande.

IVO får däremot inte så många klagomål på myndigheternas handläggning.

Läs mer om IVO-rapporten på IVO:s webbplats.

 

ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Fremia
 • Annons för JAG
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för STIL
 • Annons för Primass
 • Annons för Tidvis
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tobii Dynavox