Många klagar på personlig assistans hos IVO | HejaOlika

Många klagar på personlig assistans hos IVO

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

Det är fem gånger vanligare med klagomål på personlig assistans jämfört med övriga LSS-insatser, rapporterar IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Det är fem gånger vanligare med klagomål på personlig assistans jämfört med övriga LSS-insatser, rapporterar IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Det är dessutom tio gånger vanligare med lex Sarah-anmälnngar från assistansanordnarna jämfört med övriga LSS-insatser.

– Klagomålen handlar oftast om brister i omsorg/omvårdnad. Det kan handla om att en insats har blivit felaktigt utförd eller att det har varit brister i bemötandet. Det näst vanligaste är att assistansen inte har utförts alls, skriver IVO i ett pressmeddelande.

IVO får däremot inte så många klagomål på myndigheternas handläggning.

Läs mer om IVO-rapporten på IVO:s webbplats.

 

Publicerad:
2015-11-13

Av: Redaktionen

Nyckelord:
IVO, LSS, Senaste nytt, assistans


ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content