Många klagar på personlig assistans hos IVO

Det är fem gånger vanligare med klagomål på personlig assistans jämfört med övriga LSS-insatser, rapporterar IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Det är dessutom tio gånger vanligare med lex Sarah-anmälnngar från assistansanordnarna jämfört med övriga LSS-insatser.

– Klagomålen handlar oftast om brister i omsorg/omvårdnad. Det kan handla om att en insats har blivit felaktigt utförd eller att det har varit brister i bemötandet. Det näst vanligaste är att assistansen inte har utförts alls, skriver IVO i ett pressmeddelande.

IVO får däremot inte så många klagomål på myndigheternas handläggning.

Läs mer om IVO-rapporten på IVO:s webbplats.