”Människovärdet i fara om KUB-tester blir rutin”

Om KUB-testet blir rutin i mödrahälsovården är risken stor att människosynen halkar nedför det sluttande planet. Det skriver professor Erwin Bischofberger och vetenskapsjournalisten Sture Gustafson i Svenska Dagbladet.

– Personer med Downs syndrom kan bli betraktade som ’diagnostiska missar’. Detta är oförenligt med principen om alla människors lika värde, skriver debattartikelns författare.

Både Erwin Bischofberger och Sture Gustafson har tidigare varit ledamöter i Statens medinsk-etisk råd men väljer nu att göra en kritisk granskning av rådets inställning till KUB-tester.

KUB-testet används för att undersöka ett fosters kromosomuppsättning och därmed få kunskap om det finns en extra kromosom 21 som orsakar Downs syndrom. Tidigare har föräldern Svante Linusson ifrågasatt Stockholms landstings satsning på KUB-tester medan landstingsrådet Birgitta Rydberg har försvarat den.

Enligt Statens medicinsk-etiska råd kan KUB-tester uppfattas som ”att samhället har tagit ställning mot” personer med Downs syndrom. Debattartikeln är kritisk till att rådet trots detta inte vill förhindra provtagningen och inte har tagit fram någon lösning på det etiska dilemmat.

-För oss är det ofödda barnet en unik person med ett unikt DNA. Det har fullt människovärde från början, skriver debattartikelns författare.

Här är hela artikeln på Svenska Dagbladet
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_675231.svd