Maria Johansson vill se ”Lika Unika” på barrikaderna

Vi ska stå på barrikaderna både bildligt och bokstavligt!
Det säger Maria Johansson som utsetts till ett nytt toppuppdrag inom funktionshinderrörelsen.

Vid tisdagens årsmöte med Lika Unika, som arbetar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, valdes hon till organisationens nya ordförande efter avgående Bengt Olsson.

På sistone har Maria Johansson bland annat arbetat som föreläsare inom funktionshinderfrågor, men hon har tidigare varit ordförande på heltid för DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.
Dessförinnan var hon under fem år ombudsman på DHR, med fokus på tillgänglighet, diskriminering och jämställdhet.

Ett annat viktigt uppdrag som hon fortsätter med är att vara ordförande för FQ, Forum kvinnor och funktionshinder.

Som ordförande för Lika Unika får Maria Johansson nu mer inflytande än någonsin tidigare, med sex tunga funktionshinderorganisationer bakom sig som medlemsförbund.

– Vi har en stor utmaning att väcka våra rättighetsfrågor i en politisk debatt som idag nästan är tyst om funktionshinderperspektiv. Det vill jag vara med och ändra på, säger Maria Johansson.

– Jag tror och hoppas att jag i min nya roll kan bidra med engagemang, energi och ständigt omvärderande av hur vi kan göra på ba sätt för att hitta kraft och för att nå ut.

 

Mer om Maria Johansson

46 år och boende på Kungsholmen i Stockholm. Hon är vid sidan av sitt nya uppdrag för Lika Unika också ordförande för FQ, Forum kvinnor och funktionshinder. Maria Johansson verkar idag som föreläsare och moderator i frågor som berör funktionshinderperspektivet på olika sätt. Hon har en egen funktionsnedsättning och är medlem i Lika Unikas medlemsförbund, RBU  (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar)

 

Lika Unikas medlemsförbund

Förbundet Sveriges dövblinda, FSDB
Hörselskadades Riksförbund, HRF
Neuroförbundet
Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdom, RBU
Synskadades Riksförbund, SRF
Sveriges Dövas Riksförbund, SDR

Lika Unika finns på www.likaunika.org