Maria Larsson: 100 000 unga tjejer lider av ätstörningar

– Försämringen av unga tjejers psykiska hälsa är oroande. 100 000 tonårsflickor lider av ätstörningar och debutåldern sjunker, säger folkhälsominister Maria Larsson som målar upp en dyster bild av utvecklingen.

 border=I en debattartikel i Helsingborgs Dagblad skriver Maria Larsson att nio- och tioåringar kommer till ätstörningskliniker med ful utvecklad anorexi.

– Antalet flickor som skär sig eller är självdestruktiva har ökat med 40 procent enligt Bris. Och nyligen rapporterade Socialstyrelsen att allt fler unga kvinnor försöker ta sitt liv, skriver ministern vidare.

Maria Larsson hoppas att regeringens nya satsningar på föräldrastöd ska vara en bra insats för att förebygga psykisk ohälsa.
– Det finns ett starkt vetenskapligt belägg för att stöd till föräldrarna kan förebygga psykiska problem hos barn och att effekten består upp i vuxen ålder. Därför ska en nationell strategi utarbetas för att utveckla det här föräldrastödet. Strategin ska innehålla metoder för att snabbt utbilda många olika människor i att använda evidensbaserade föräldrastödsmetoder, skriver Maria Larsson.

Regeringen vill också satsa på frivilliga organisationers arbete.
– Massor av frivilliga organisationer utför fantastiska insatser till gagn för människor med många olika sociala problem. Men frivilligt arbete är också bra för den som utför det. Folkhälsoinstitutet har kartlagt detta och kommit fram till att det finns flera positiva samband mellan frivilligt arbete och hälsa. Den som ägnar sig åt ideellt arbete mår bättre än den som inte gör det, menar Maria Larsson.

För att stimulera frivilligt arbete kommer regeringen att finansiera en samordningstjänst inom Nätverket Healthy Cities.