Maria Larsson samlar regeringens toppchefer för åtgärder mot hinder

– Det är anmärkningsvärt att 38 procent av de allmännyttiga bolagen inte känner till föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder, säger folkhälsominister Maria Larsson. Hon tillsätter en statsekreteraregrupp för att ta fram åtgärder.

Enligt folkhälsominister Maria Larsson är Boverkets rapport trots allt ”överraskande positiv”.

Hon hänvisar till att 65 procent av alla fastighetsägare  tror att de kommer att nå målet om att åtgärda hindren senast under år 2010, då Sverige enligt den politiska planen ska vara helt tillgängligt för funktionshindrade.

Enligt Boverket är det dock ”väl optimistiskt” att tro att fastighetsägarna blir klara i tid.

När Maria Larsson nyligen höll tal inför svenska socialchefer kritiserade hon att många kommuner inte brytt sig om att besvara Boverkets enkät om enkla hinder.

– Jag vill be er undersöka hur det står till i era kommuner och verkställa det som återstår, sa hon till socialcheferna.

– Även om det finns positiva tecken på det här området måste mer göras, sa Maria Larsson som avslöjade att en särskild grupp med statssekreterare från olika departement tillsätts för att föreslå åtgärder.

Statssekreterarna är de högste chefstjänstemännen på regeringens departement.