Maria tog chansen: ”Inget ska få skrämma mig från att utbildas”

En kamrat tipsade om en helt ny yrkeshögskoleutbildning där man kunde få extra stöd. Maria tog chansen.
– Inställningen är att vi kan lösa allt, berättar Maria.

Hjälp fick hon redan i samband med att hon sökte. Skolan kopplade in en konsult från Iris Hadar, ett företag som är specialiserat på att hjälpa personer med funktionsnedsättningar att få utbildning och jobb.

Maria har dyslexi och hade redan koll på många hjälpmedel som underlättar om man har läs- och skrivsvårigheter.
– Men mina hjälpmedel var så gamla och omoderna att jag knappt använde dem. De var inte tillräckligt utvecklade.

Konsulten såg till att Maria utrustades med ny dator och de senaste hjälpmedelsprogrammen, för att klara utbildningens höga kraven på läsning och skrivning.

Det handlar bland annat om att scanna in böcker, få dem upplästa med talsyntes och att använda rättstavningsprogram för egna uppsatser.
– De nya programmen är så himla mycket bättre!

Hjälpmedel i all ära – med dyslexi är det ändå tufft att hänga med i skolan och särskilt på högskolan.

– Har man ett handikapp får man alltid engagera sig mer, man måste ge 150 procent när andra ger 100. Jag kan till exempel aldrig lyssna och titta på Powerpointbilder samtidigt. Det fungerar inte. I så fall får jag spela in och lyssna på ljudfilerna i efterhand. Jag ber ofta läraren använda mitt fickminne.

Den nya utbildningen hade premiär hösten 2012. Det är en försöksverksamhet med målet att fler personer med funktionsnedsättningar ska kunna gå yrkeshögskola.
Målet ska uppnås genom extra stöd till elever som behöver det. Och Maria var bland de första eleverna som sökte utbildningen.

– Jag kan när som helst boka en tid med min konsult för att få extra stöd. Jag får inte hjälp med själva utbildningen, men däremot med hjälpmedel.

Stödet ger en värdefull trygghet. Maria vet att hon har tillgång till konsulten under hela utbildningens två och ett halvt år.
– Inställningen är att vi kan lösa allt. Jag kunde lika gärna vara blind, det skulle inte heller vara något problem.

Maria har hunnit prova på några olika utbildningar och jobb efter gymnasiet.
Hon har varit medveten om sin dyslexi sedan hon gick i fyran. Det har varit tufft, men har också sporrat henne att kämpa.

– Det kan vara jobbigt att erkänna sitt handikapp, säger Maria. Jag har lärt mig att ge motargument när människor ser dyslexi som något negativt! Jag tänker inte tillåta någon att begränsa mig.
– Många med dyslexi underskattar sig själva, de är ofta proffs på att komma på tekniker som fungerar för dem.
Själv har hon jobbat hårt och gillat att lära sig nya saker. Hon vill utmana sig själv – inte begränsa sig.

Det har inte alltid varit så. Efter gymnasiet var hon rejält skoltrött, men så hade hon heller inte fått så bra stöd under själva gymnasiet.
– Men jag sa till mig själv att ”inget ska få skrämma bort mig från att bli vidareutbilda mig”.

Maria menar att hennes dyslexi kan vara en styrka. Hon kan tänka sig att jobba med interaktiv design, för att göra det enklare för människor att använda datorer och annan teknik. 

– Jag tror man kan bli bättre på det om man har dyslexi. Jag är van att försöka göra allt så förståeligt som möjligt.

I Marias klass på yrkeshögskoleutbildningen är det bara hon själv som har någon funktionsnedsättning, vad hon känner till.
– Det hade varit kul med fler, då man kan dela med sig av erfarenheter och stödja och peppa varandra på ett annat sätt, säger Maria.
Här hade alltså många fler unga med funktionsnedsättning kunnat få extra stöd att fullfölja en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning.

Fler chanser väntar under våren. Då görs en andra intagning inom ramen för försöksverksamheten.
Därefter ska satsningen utvärderas och det är en öppen fråga om det blir en fortsättning.
– Det är jättebra att pengar avsätts för stöd så att fler kan klara utbildningen. Men det är viktigt att de som har behov också inser att denna unika möjlighet är till för dem att utnyttja, säger Maria.

Maria tror att bra stöd finns att få även på många vanliga utbildningar. Bara man håller sig framme.
– Ring upp skolorna och var så öppen som möjligt med din funktionsnedsättning. Skolpersonal måste få chansen att förstå vilket stöd som behövs. Ge dem möjlighet att sätta sig in i dina eventuella behov.
– Du behöver inte själv vara expert på din funktionsnedsättning – det viktiga är att du berättar hur du själv upplever det och vad som fungerar för dig. 

Vad Maria ska ägna sig åt om två år, när utbildningen är klar, är än så länge oklart.
– Man vet aldrig vad som händer, men när det gäller att få jobb tror jag att mycket hänger på hur talför man är och hur mycket man nätverkar.

Just nu, när hon står mitt i en spännande utbildning, ser hon massor av möjligheter.
– Jag har många idéer om hur man kan förbättra hjälpmedel, nämner hon som exempel.

Så kanske kommer Maria att få allt större nytta av sin egen dyslexi, som ett verktyg för att förstå hur man gör bättre hjälpmedel.
– Ju mer bekväm man är med sitt handikapp, desto mindre besvärande blir det, säger Maria.

Maria heter egentligen något annat, men önskar vara anonym i den här artikeln.