Massaktion: 1000-tals anmälningar mot diskriminering väntas

För två år sedan lämnade de in 1500 anmälningar om diskriminering på ett bräde, men anmälningarna tycks ha fallit i glömska. Nu gör personerna bakom ”Marschen för tillgänglighet” en ny framstöt. På lördag, den 18 augusti, är det dags för en ny massanmälningsdag.

 class=– Problemet i handikapprörelsen har varit att alltför många ber snällt och visar för lite jävlar anamma. Men nu ska vi inte be om ett tillgängligt Sverige, vi kräver det, säger Hans Filipsson, initiativtagare och koordinatior för massanmälningsaktionen.

På lördag går engagerade privatpersoner ut i sina hemorter för att ta reda på vad som är otillgängligt hos dem. Inte bara de som själva har funktionshinder. Målet är att även anhöriga och alla andra, som inte har någon koppling till funktionshinder, ska gå ut tillsammans.

– Alla engagerade samhällsmedborgare förstår att det finns olika varianter av diskriminering, inte bara diskriminering av till exempel personer med utländsk bakgrund. Att inte ha möjlighet att komma in på alla ställen är också diskriminering och vi tror att enda sättet är att införa sanktioner, säger Hans Filipsson.

Sverige borde införa en diskrimineringslag, anser Hans Filipsson. Att Sverige ska vara tillgängligt 2010 ser han som en fantasi som inte kommer bli verklighet.

– Även om lagen skulle kunna efterföljas till år 2010 blir det bara en väldigt enkel form av tillgänglighet. Ombyggnationer behöver enligt lagen inte göras om den inte gör tillräcklig stor nytta eller är för dyr, säger han.

Lördagens massanmälningsaktion ska uppmärksamma problemen och kommer också att visa att de flesta av de anmälningar som gjordes för två år sedan inte åtgärdats.

– Nej, många kommuner ignorerar helt enkelt det faktum att så mycket är otillgängligt. Vi tror att vi är så duktiga i Sverige, men när det gäller tillgänglighet är vi faktiskt inte det. I USA har man haft en diskrimineringslag i 20 år och man har liknande lagar i bland annat Storbritannien, Australien och Sydafrika. Vi ligger långt efter många andra länder, är inte det konstigt? säger Hans Filipsson.

Arrangörerna har webbadressen http://www.marschen.se