Mässan med senaste nytt om dyslexi

Kan nya verktyg som iPad och appar lösa alla problem med läs- och skrivsvårigheter? På fredag och lördag samlas experter, skolpersonal och andra intresserade i Jönköping för att ta del av senaste nytt på området.

Bland talarna finns Idor Svensson som föreläser om hur alternativa verktyg som surfplattor kan leda till att många läs- och skrivsvårigheter övervinns.

Vidare berättar Karin Stenström från SBU om en aktuell utvärdering av läs- och skrivsvårigheter hos barn och ungdomar.

Ulrika Wolff från Göteborgs universitet redovisar resultaten från en träningsstudie med nioåringar.

Totalt medverkar ett 40-tal föreläsare och cirka 50 utställare.
Mer information om mässan finns på webben.