Medierna får skulden: Journalister behöver utbildas

gp-collage700.jpg

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

Dagspress, radio och tv kan öka tillgängligheten för barn och äldre med funktionsnedsättningar. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Nu vill forskarna sätta journalister på skolbänken.

Dagspress, radio och tv kan öka tillgängligheten för barn och äldre med funktionsnedsättningar. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Nu vill forskarna sätta journalister på skolbänken.

– Om medierna skulle uppmärksamma personer med funktionsnedsättningar och hur de upplever tillgängligheten så skulle de mänskliga rättigheterna bli tillgodosedda, säger Jörgen Lundälv, författare till rapporten ”Tillgänglighetens utrymme”.

Medierna är alltför dåliga på att bevaka tillgänglighet och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, hävdar forskaren.

– Personer med psykiska, intellektuella och neuropsykiatriska  funktionsnedsättningar uppmärksammas knappast alls utifrån hur de upplever sin situation om tillgängliga miljöer och tillgänglighet i allmänhet.

Jörgen Lundälv har fem konkreta förslag på hur medierna kan bli bättre:

1. Uppmärksamma personer med alla former funktionsnedsättningar mer.
2. Se till att personer med funktionsnedsättningar själva är medaktörer som skribenter.
3. Samarbeta mer med minoritetsmedierna och funktionshindermedierna.
4. Öka kunskapen om funktionsnedsättningar genom utbildning av journalister och fotografer.
5. Använd kunskapen i Tillgänglighetsdatabasen i Västra Götalandsregionen för att förbättra rapporteringen.

All rapportering i Göteborgs-Posten åren 2000-2009 och i tidningen Regionmagasinet har granskats i undersökningen. Totalt 228 artiklar som beskrivit tillgängligheten i Göteborg och i Västra Götalandsregionen har studerats.

Publicerad:
2013-01-17

Av: Redaktionen

Nyckelord:
debatt, forskning, tillgänglighet


ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Krisberedskap för personer med funktionsnedsättningar

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för tillganglighetsguide.se

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan