Nyheter

Medierna får skulden: Journalister behöver utbildas


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Dagspress, radio och tv kan öka tillgängligheten för barn och äldre med funktionsnedsättningar. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Nu vill forskarna sätta journalister på skolbänken.

Dagspress, radio och tv kan öka tillgängligheten för barn och äldre med funktionsnedsättningar. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Nu vill forskarna sätta journalister på skolbänken.

– Om medierna skulle uppmärksamma personer med funktionsnedsättningar och hur de upplever tillgängligheten så skulle de mänskliga rättigheterna bli tillgodosedda, säger Jörgen Lundälv, författare till rapporten ”Tillgänglighetens utrymme”.

Medierna är alltför dåliga på att bevaka tillgänglighet och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, hävdar forskaren.

– Personer med psykiska, intellektuella och neuropsykiatriska  funktionsnedsättningar uppmärksammas knappast alls utifrån hur de upplever sin situation om tillgängliga miljöer och tillgänglighet i allmänhet.

Jörgen Lundälv har fem konkreta förslag på hur medierna kan bli bättre:

1. Uppmärksamma personer med alla former funktionsnedsättningar mer.
2. Se till att personer med funktionsnedsättningar själva är medaktörer som skribenter.
3. Samarbeta mer med minoritetsmedierna och funktionshindermedierna.
4. Öka kunskapen om funktionsnedsättningar genom utbildning av journalister och fotografer.
5. Använd kunskapen i Tillgänglighetsdatabasen i Västra Götalandsregionen för att förbättra rapporteringen.

All rapportering i Göteborgs-Posten åren 2000-2009 och i tidningen Regionmagasinet har granskats i undersökningen. Totalt 228 artiklar som beskrivit tillgängligheten i Göteborg och i Västra Götalandsregionen har studerats.

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mo Gård
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tidvis
 • Annons för JAG
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Primass
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Unik Försäkring