Nyheter

Mer hjälpmedel och ny stödperson ska ge barn och unga vuxna bättre stöd


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Socialdemokraterna i Stockholm vill kraftigt förbättra stödet för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser.
– Ett första viktigt steg är att erbjuda familjerna en gemensam stödperson som samordnar alla de många kontakter de hittills fått lägga mängder av tid på, säger Ilija Batljan, finanslandstingsrådskandidat Stockholm.

Socialdemokraterna i Stockholm vill kraftigt förbättra stödet för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser.
– Ett första viktigt steg är att erbjuda familjerna en gemensam stödperson som samordnar alla de många kontakter de hittills fått lägga mängder av tid på, säger Ilija Batljan, finanslandstingsrådskandidat Stockholm.

Socialdemokraterna utlovar bland annat följande åtgärder:

– Garantera rätt till stöd, behandling och hjälpmedel som utformas utifrån barnets individuella behov.
– Erbjuda individuellt stöd till barn och unga som fått diagnos, och deras föräldrar och pedagoger.
– Erbjuda familjerna en gemensam stödperson som samordnar alla de många kontakter de hittills fått lägga mängder av tid på att samordna.
– På sikt bygga upp mottagningar där de familjer som så önskar kan få samordnat stöd på en plats.
– Förbättra samordningen och samarbete mellan landstingets och kommunens verksamheter, men också inom egna verksamheter.
– Införa en skolstödsgaranti i Stockholms kommun som innebär att föräldrar och elever har rätt att överklaga ett felaktigt beslut om stöd eller ett fel utformat stöd.
– Införa en central hjälpmedelsfunktion i Stockholms kommun, samt lyfta ekonomin för hjälpmedel från skolorna till central nivå.
– Komma till rätta med eventuella problem som kan uppstå i övergången från Barn- och Ungdomspsykiatri till Vuxenpsykiatri.

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för STIL
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Made for Movement
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Primass
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för JAG
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tidvis