Mer hjälpmedel och ny stödperson ska ge barn och unga vuxna bättre stöd

Socialdemokraterna i Stockholm vill kraftigt förbättra stödet för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser.
– Ett första viktigt steg är att erbjuda familjerna en gemensam stödperson som samordnar alla de många kontakter de hittills fått lägga mängder av tid på, säger Ilija Batljan, finanslandstingsrådskandidat Stockholm.

Socialdemokraterna utlovar bland annat följande åtgärder:

– Garantera rätt till stöd, behandling och hjälpmedel som utformas utifrån barnets individuella behov.
– Erbjuda individuellt stöd till barn och unga som fått diagnos, och deras föräldrar och pedagoger.
– Erbjuda familjerna en gemensam stödperson som samordnar alla de många kontakter de hittills fått lägga mängder av tid på att samordna.
– På sikt bygga upp mottagningar där de familjer som så önskar kan få samordnat stöd på en plats.
– Förbättra samordningen och samarbete mellan landstingets och kommunens verksamheter, men också inom egna verksamheter.
– Införa en skolstödsgaranti i Stockholms kommun som innebär att föräldrar och elever har rätt att överklaga ett felaktigt beslut om stöd eller ett fel utformat stöd.
– Införa en central hjälpmedelsfunktion i Stockholms kommun, samt lyfta ekonomin för hjälpmedel från skolorna till central nivå.
– Komma till rätta med eventuella problem som kan uppstå i övergången från Barn- och Ungdomspsykiatri till Vuxenpsykiatri.