Mer om juridik

Föräldrarna till John Dock, 22, var flera år utan assistans, trots att de hade rätt till det. Deras son hade haft assistans i skolan, men inte i hemmet. När de väl sökte, och beviljades assistans för all tid hemma, förändrades deras livsvillkor.
– Vi märkte en sådan stor förändring när vi fick assistans i hemmet. Man tänkte att man borde ha utnyttjat det tidigare. Vi hade kunnat göra annat tillsammans med Johns två yngre bröder, och för egen del, säger mamma Helena Dock Ljung­ek.

Mer och bättre
Helena önskar att hon hade fått bättre information från kommunens handikappomsorg.  
– Det är en fråga om upplysning, vi fick nog inte veta vad det fanns för alternativ. Hade vi fått veta det så hade vi använt oss av assistans tidigare. Här i Halmstad kommun fick vi bara veta att vi kunde få avlösarservice, vilket vi hade en torsdagskväll i veckan och en lördag i månaden. Jag tror att vi hade 20–30 timmar i månaden, säger Helena Dock Ljung­ek.
Att få assistans innebar även en stor skillnad ekonomiskt.
– Vi fungerade själva som assistenter. Vi lade ned samma tid som tidigare, men nu fick vi betalt för den, säger Helena.

Vad barnet inte kan
Ansökningsprocessen för att få personlig assistans kan vara både påfrestande och upplevas som kränkande. Många föräldrar vittnar om det svåra i att inte få beskriva sitt barn i positiva ordalag.
– Vilka andra föräldrar tvingas beskriva sitt barn bara utifrån vad de inte kan? Jag minns en förälder som sa att hon ville avsluta ansökan med att skriva ”jag älskar dig ändå”, säger Karin Davidsson, akademisk utvecklingspsykolog, inriktad på barns utveckling och föräldraskap.