Nyheter

Mer stöd till musik för unga med funktionshinder

sharemusic 300 0

 

Share Music Sweden är en av de föreningar som  i veckan fick nya pengar från statliga Kulturrådet som delade ut nästan tre miljoner kronor till projekt för personer med funktionshinder.

Share Music arbetar med konstnärligt skapande för unga med funktionshinder.

”Share Music handlar om att skapa och uttrycka sig genom musik, dans och teater. Tillsammans med andra. I en varm och tillåtande miljö tas var och ens unika möjligheter till vara. Och alla får chans att utveckla sina intressen”, heter det på föreningens hemsida på www.sharemusic.se .

Share Music startades för 20 år sedan i England och kom till Sverige år 2002. Konceptet är att personer med funktionshinder ska utvecklas tillsammans i grupp med varandra och icke funktionshindrade.

Ett par andra projekt som fick pengar av Kulturrådet var Teaterhögskolan i Stockholm för en skådespelarutbildning för döva samt ”Dans i Sörmland” som har ett projekt inom handikappomsorgen i Nyköping.

Punktskriftsklubben för synskadade barn fick också mer stöd. Verksamheten bedrivs av Synskadades riksförbund sedan flera år tillbaka.

Läs mer om bidragen i Kulturrådets pressmeddelande http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=3238&epslanguage=SV

 

ANNONSER
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för JAG
 • Etac Sulky R82 Cricket
 • Annons för Fremia
 • Annons för Särnmark
 • Annons för STIL
 • Annons för HD Motion