Nyheter

Messa med symboler: ”Det är bara att köra igång”


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Att kunna skicka SMS är ingen självklarhet om man har läs- och skrivsvårigheter. Men nu finns enkla lösningar som gör det möjligt att messa med symboler.
– Väldigt många kan ha stor nytta av att messa med symboler. Allt finns så det är bara att köra igång, säger Margret Buchholtz på Dart, Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter.

Att kunna skicka SMS är ingen självklarhet om man har läs- och skrivsvårigheter. Men nu finns enkla lösningar som gör det möjligt att messa med symboler.

– Väldigt många kan ha stor nytta av att messa med symboler. Allt finns så det är bara att köra igång, säger Margret Buchholtz på Dart, Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter.

Hur det går till finns beskrivet i en ny rapport med namnet Messa med symboler, liksom på webbsidan http://www.symbolsms.se

– Att kunna använda SMS handlar om delaktighet i samhället, säger Margret Buchholtz.

För den som har problem med kognition och kommunikation kan symboler förenkla messandet. I rapporten beskrivs ett projekt där man har testat symbol-SMS med de två mobilhjälpmedlen Handifon och Micro Rolltalk. Vanliga mobiler har inte ingått i projektet.

– Micro Rolltalk och Handifon är de hjälpmedel som vi vet fungerar med symbol-SMS, säger Margret Buchholtz.

Problemet är att inte den som bara behöver SMS-hjälp ofta inte kan få apparaterna förskrivna, om hjälpmedlet inte behövs av fler anledningar.

Intresset för SMS-hjälpmedel växer dock stadigt.
– Här på Dart har vi infört symbol-SMS i vår verksamhet, som en viktig del för att ge hjälp med kommunikation. Vi har kurser för förskrivare, personal och andra. Och så är vi ute och pratar om tekniken.

Projektet ”Messa med symboler” drevs av DART Kommunikations-och dataresurscenter, Riksförbundet FUB, SPRIDA Kommunikationscenter och Hjälpmedelsinstitutet och beviljades medel från Arvsfonden via projektet KogniTek.

Läs mer på hemsidan http://www.symbolsms.se

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Etac R82 Toucan ståstöd
 • Annons för Särnmark
 • Annons för STIL
 • Annons för Fremia
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HD Motion
 • Annons för JAG
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Tidvis