Minimottagare vill nå ut i skolan

För skolan. Comfort Audios lilla mottagare  är ett stort genombrott för företaget.

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

Azar Zandi, Comfort Audio AB, visar den lilla Receiver DT10 som var företagets stora produktnyhet på Dysleximässan i oktober.

Azar Zandi, Comfort Audio AB, visar den lilla Receiver DT10 som var företagets stora produktnyhet på Dysleximässan i oktober.

Det är den första digitala minimottagaren från Comfort Audio och är ett viktigt genombrott för Halmstadsföretaget som nu växer snabbt både i Sverige och på marknader utomlands. Comfort Audios produkter är på väg att lanseras i 20 olika länder, berättar Azar Zandi.

Siktet är inställt på skolmarknaden men även arbetslivet är viktigt för hörselprodukterna, liksom museer och andra inrättningar som vill ha god tillgänglighet. +

Publicerad:
2011-12-09

Av: Redaktionen

Nyckelord:
hjälpmedel


ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för LSS-skolan