Minimottagare vill nå ut i skolan

Azar Zandi, Comfort Audio AB, visar den lilla Receiver DT10 som var företagets stora produktnyhet på Dysleximässan i oktober.

Det är den första digitala minimottagaren från Comfort Audio och är ett viktigt genombrott för Halmstadsföretaget som nu växer snabbt både i Sverige och på marknader utomlands. Comfort Audios produkter är på väg att lanseras i 20 olika länder, berättar Azar Zandi.

Siktet är inställt på skolmarknaden men även arbetslivet är viktigt för hörselprodukterna, liksom museer och andra inrättningar som vill ha god tillgänglighet. +