Nyheter

Ministerns mål: IT ska vara lätt och säkert för alla


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Regeringen skapar ett ”användarforum” för att förbättra tillgängligheten inom it, informationsteknik. – Det ska vara lätt och säkert för alla att använda it, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Regeringen skapar ett ”användarforum” för att förbättra tillgängligheten inom it, informationsteknik.

– Det ska vara lätt och säkert för alla att använda it, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Satsningen på ett nytt användarforum är regeringens sätt att lyfta tillgänglighetsfrågan till en högre nivå inom it-världen.

När Anna-Karin Hatt under torsdagen deltog i en konferens om it för personer med funktionsnedsättningar stod användarvänlighet i fokus. Konferensen anordnades av Hjälpmedelsinstitutet.

– Att regeringen inrättar detta forum är ett viktigt steg på vägen till ökat digitalt innanförskap, säger ministern.

– Det är nödvändigt med en fördjupad dialog mellan det offentliga, näringslivet, forskare och användargrupper om hur alla ska få bättre förutsättningar att använda it. Vi samlar nu ansvar och expertis från ett tvärsnitt av dem som behöver vara med för att vi ska kunna åstadkomma verklig förändring.

Det blir myndigheten Handisam som kommer att dra igång det nya användarforumet. Handisam ska också undersöka hur utvecklingen går och mäta tillgängligheten när det gäller it och funktionsnedsättningar.

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Fremia
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HD Motion
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Tidvis
 • Annons för STIL
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för JAG
 • Annons för Primass
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Made for Movement