Minskad diskriminering kan stoppa onödig ohälsa

Dålig hälsa är tio gånger vanligare bland personer med
funktionsnedsättningar – ofta helt i onödan. Det hävdar Statens
folkhälsoinstitut i en rapport som kräver minskad diskriminering.

Folkhälsoinstitutet har undersökt hälsoläget hos de cirka 1,5 miljoner
svenskar som enligt en enkät har någon form av funktionsnedsättning.

Institutet konstaterar att hälsoläget är oväntat dåligt bland denna femtedel av landets befolkning.
– I många fall finns ett självklart samband mellan en
funktionsnedsättning och dålig hälsa. Men gruppens ohälsa är vanligare
än den skulle behöva vara, heter det i rapporten.

Ohälsan var störst bland personer med rörelsehinder.

{loadposition incontent}
Enligt kartläggningen har personer med funktionsnedsättning oftare en
kort utbildning och sämre ekonomi än andra. Det är också betydligt
färre som yrkesarbetar.

Rapporten har också tittat på hur man förbättrar situationen. Minskad diskriminering är en av åtgärdera som institutet efterlyser. 

– Öka det sociala deltagandet, minska kraftig övervikt, öka den fysiska
aktiviteten, förbättra de ekonomiska förutsättningarna och minska
diskrimineringen, det är vägar för att förbättra hälsan bland personer
med funktionsnedsättning, säger Ylva Arnhof som lett kartläggningen.