Minutkontroll av toalettbesök kvar i nytt förslag om assistans

Minuträkningen för toalettbesök finns kvar i det omarbetade förslag för bedömning av assistansbehov som presenterades i veckan.
Veronica Hedenmark, som startade Assistansuppropet, är både förvånad och missnöjd.
– Arbetsmaterialet ger ännu större utrymme för enskilda handläggares tolkningar, precis det som man ville begränsa med instrumentet, säger hon.

I ett pressmeddelande kritiserar Veronica Hedenmark det nya ”arbetsmaterialet” på flera områden.

Bland annat anser hon att minuträkningen måste bort.
{loadposition incontent}- Det är faktiskt helt ointressant hur lång tid ett toabesök tar, vem kan förresten beräkna det, och vem kan garantera att det inte ändras från dag till dag? Förändring ligger i sakens natur. Gör en helhetsbedömning, räkna bort tiden för det man kan göra själv, och bevilja assistans för resten.

Till Föräldrakraft säger Veronica Hedenmark att hon är besviken på politikerna.

– Alla säger att de är emot att integriteten kränks, men ingen verkar göra något konkret för att förhindra det.

Det nya underlaget öppnar också för godtycke när det gäller bedömning av vad som är grundläggande behov, varnar Hedenmark.
Till grundläggande behov räknas matsituationen, toalettbesök, av- och påklädning, kommunikation och ingående kunskaper. Förslaget är att myndigheten ska begära in intyg från läkare och andra som kan beskriva behovet.

– Med förslaget till nytt instrument är det upp till handläggaren att bedöma om dessa behov är grundläggande behov eller ska räknas till övriga behov, säger Veronica Hedenmark som menar att detta leder till att allt fler blir av med sin assistans.

– Tidigare har alla parter, även Försäkringskassan, varit klart överens om vad som är ett grundläggande behov, men nu blir det godtyckligt när enskilda handläggare ska avgöra detta.

Det finns inte heller något barnperspektiv i arbetsmaterialet, anser Veronica Hedenmark.
– Ett instrument kan inte tillämpas oavsett ålder. Vi tror att skillnaden i hjälpbehov mellan en treåring och en 64-årig man är stort. Behov och intressen varierar naturligtvis beroende på vilket skede i livet man befinner sig i. Lösningen är enkel, ställ relevanta frågor utifrån åldersgrupperna barn, ungdom, vuxen, säger Veronica Hedenmark.

Enligt arbetsmaterialet ska föräldrar svara på frågor som ”under vilka tider är du förälder?”.
– Ingen har ett föräldraansvar under en viss tid av dygnet, det faller på sin orimlighet. Barn som har föräldrar med ett funktionshinder har också rätt till sina föräldrar, säger Veronica Hedenmark.

Hon menar att den nya bedömningsmodellen kan göra det omöjligt att vara förälder om man har en funktionsnedsättning.
– Ingen vågar försätta sig i en sådan situation om man inte har personlig assistans. Bevilja dygnet runt-assistans så får man ett tryggt föräldraskap för både barnet och föräldrarna, säger Veronica Hedenmark.

Assistansuppropet har en webbsida på www.assistansuppropet.se