Misslyckad praktiksatsning enda hoppet för jobben?

Regeringens utlovade jobbsatsningar för personer med funktionsnedsättningar dröjer.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) vill inte säga något konkret om satsningarna. Enda hoppet tycks vara att ett misslyckat statligt praktikprogram ska få upp farten.

Sedan Ylva Johansson blev arbetsmarknadsminister hösten 2014 har hon upprepade gånger avböjt att intervjuas om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar, senast i slutet av november.

Nyligen publicerades ett referat från mötet med regeringens funktionshindersdelegation i november, då Ylva Johansson mötte representanter för funktionshinderorganisationer.

Även här saknas besked om alla de olika jobbförslag som togs upp i regeringsförklaringen, till exempel ”flexjobb” och höjda lönebidragstak.

Ylva Johansson lovade dock att följa utvecklingen av praktikantprogrammet för statliga myndigheter.

– Regeringens bedömning är att statliga myndigheter bör ge fler personer möjlighet att delta i programmet. Regeringen kommer fortsatt att följa utvecklingen av praktikantprogrammet som kommer att drivas vidare. Om regeringen kan underlätta för att fler personer med funktionsnedsättning kan komma i arbete genom en praktikplats, så bör vi göra det, sa Ylva Johansson.

Hittills har praktiksatsningen varit ett rejält misslyckande.

– Praktikantprogrammet borde kunna vara ett verksamt sätt att synliggöra att personer med funktionsnedsättning är en viktig arbetskraftsresurs. Tyvärr har utfallet av programmet varit långt under de förväntningar som den tidigare regeringen hade när det infördes, sa Ylva Johansson

Istället för att utlova några satsningar från regeringen lade Ylva Johansson ansvaret på arbetsgivarna.

– Framför allt behöver andelen arbetsgivare som är beredda att anställa personer med funktionsnedsättning öka. Detta gäller såväl privata som offentliga arbetsgivare. Hela den offentliga sektorn behöver ta ett större ansvar för att bidra till att arbets- och praktiktillfällen skapas. Staten och det offentliga Sverige ska vara ett föredöme, sa Ylva Johansson.