”Mobilen är bästa plattformen för kognitiva hjälpmedel”

Mobiltelefonen är den optimala plattformen för kognitiva hjälpmedel. Det anser Gotlandsföretaget Comai AB som tagit fram två tids- och påminnelsehjälpmedel för vanliga mobiltelefoner.
– Ungdomar ser våra hjälpmedel som något som ger dem stöd, trygghet och oberoende utan att göra dem annorlunda. Mobilen är normaliserande, säger Anna-Karin Bergius på Comai.

Företaget har två nya produkter för mobiltelefoner, dels Chrono Comai som är ett tidshjälpmedel, dels Memo Comai som är ett påminnelsehjälpmedel.

– En av våra användare säger att anledningen till att han använder Memo är att den är en tjatförminskare. Numera får hans mamma automatiskt ett SMS när han har betalat räkningar, bokat tvättid och tagit medicin, berättar Anna-Karin Bergius.

Memo-programmet har en kalender som är baserad på att man lägger in information om aktiviteter, påminnelser och checklistor på en webbsida. Informationen överförs sedan till mobiltelefonen där alla påminnelser och aktiviteter visas.

När tiden är inne för en påminnelse ljuder en signal och en bild, text eller checklista lägger sig främst i mobiltelefonens display. När användaren har bekräftar påminnelsen sänds ett SMS till en tex anhörigs mobiltelefon. Ett SMS kan även sändas om användaren inte bekräftar.

Foto på Anna-Karin Bergius.Memo Comai kostar 3500 kronor att installera och sedan tillkommer en årlig licensavgift på 2400 kronor. Moms tillkommer. Många köper produkterna privat för att de inte vill vänta på att de ska förskrivas som hjälpmedel.

Vilka telefoner som fungerar med Comaiprodukterna framgår av företagets webbsida, men alla mobiltelefoner kan inte använda programmen.
– Vi har valt att inte programmera till smartphones ex iPhone då målgruppen är barn, ungdomar och personer som inte ofta har ekonomi för inköp av dyrare modeller, säger Anna-Karin Bergius.

Vilka ungdomar tror du kan ha särskilt stor nytta av dessa hjälpmedel?
– Memo Comai har förskrivits mest till barn och ungdomar som har någon form av neuropsykiatrisk diagnos och personer med en lättare utvecklingsstörning men jag tror att många fler skulle kunna ha nytta av det, till exempel barn med språkstörningar, ryggmärgsbrock och alla som behöver stöd för medicinering, säger säger Anna-Karin Bergius.

Både Chrono och Memo Comai är Anna-Karin Bergius uppfinningar.
– Min bakgrund är arbetsterapeut och genom mitt yrkesliv har jag fått idéer om hur dagens teknik kan möjliggöra tillgängliga, användarvändliga och normaliserande hjälpmedel. Jag har inte utvecklat produkterna själv utan endast gjort kravspecifikationerna, säger Anna-Karin Bergius.

Memo Comai har blivit uttagen till Tekniska muséets utställning för kvinnliga uppfinnare. Denna utställning ska nu ut på en turne runt om Europa och är en av de mest besökta utställningar som Tekniska museet har arrangerat. Memo Comai fick tredjepris i Nobelstiftelsens uppfinnartävling Skapa 2005.

Mer om hur Memo och Chrono fungerar finns att läsa på företagets hemsida www.comai.se